Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Info õppe korralduse ja kooli lõpetamise kohta
Info õppe korralduse ja kooli lõpetamise kohta

9. aprillil k.a kujundas Vabariigi Valitsus seisukoha, et juhul, kui COVID-19 viiruse levik taandub, hakkab pärast 15. maid õppetöö järk-järgult taastuma ning õppeaasta lõpuni toimub vabamas vormis õpe.

Kuni 15. maini säiliks praegune distantsõpe.

ÕPPETÖÖ KORRALDUS pärast 15. maid juhul, kui viirus taandub

Pärast 15. maid kuni suvevaheaja alguseni saavad koolid tegeleda vabamas vormis õpilaste arendamisega, olgu selleks suhtlus-, väärtus-, sotsiaalsete ja kodanikupädevuste arendamine, arenguvestluste läbiviimine, õppepäevad vms. Samuti soovitab Haridus- ja Teadusministeerium koolidel seirata õpilaste edasijõudmist ja vajadusel pakkuda individuaalset või väikestes rühmades juhendamist. Õpilaste arengu hindamiseks saavad koolid kasutada enesekontrolli teste ja muid mittehindelisi võimalusi. Neid tegevusi korraldab kool oma parima äranägemise järgi.

Kindlasti peavad koolid õppetöö taas ümberkorraldamisel arvestama, et lapsed viibiksid väikestes rühmades ning lähtuda tuleb kõigist sel hetkel kehtivatest piirangutest. Kooliminek peab olema laste jaoks ohutu. Lisaks laste turvalisusele peavad olema lahendatud ka transpordi ja koolitoidu küsimused.

Sel õppeaastal tuleb ära jätta kõik suuremad üritused, näiteks lõpuekskursioonid ja aktused.

Täpsem info õppetöö korralduse osas pärast 15. maid selgub lähipäevil.

PÕHIKOOLI LÕPETAMINE

Tänavu kevadel 9. klassi lõpueksameid ei toimu ja põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel. Hinnangud võivad kooli otsusel olla numbrilised või arvestatud ja mittearvestatud. Põhikoolilõpetajatele väljastatakse lõputunnistused juuni keskpaigaks.

GÜMNAASIUMI LÕPETAMINE

Gümnaasiumi lõpetajad peavad tegema kaks riigieksamit: mai lõpus ning juuni alguses eesti keele või eesti keel kui teise keele ning matemaatika eksami.

Pärast 15. maid toimuvad konsultatsioonid ja eksamiteks ettevalmistus.

Gümnaasiumi lõpetamiseks vajaliku koolieksami toimumise kohta on HTM lubanud anda infot selle nädala jooksul.

Riigieksamitulemused selguvad 30. juunil.

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2019/2020 õa 
Sügisvaheaeg
21.10.2019-27.10.2019
Jõuluvaheaeg
23.12.2019-05.01.2020
Talvevaheaeg
24.02.2020-01.03.2020
Kevadvaheaeg
20.04.2020-26.04.2020
Suvevaheaeg
10.06.2020-31.08.2020

 

KASULIKUD VIITED