Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium

dokumendid

Alusdokumendid

AVALIK TEAVE

Iisaku Gümnaasiumi põhimäärus (28. juuni 2018)

Iisaku Gümnaasiumi arengukava 2021-2024 (29. aprill 2021)

KODUKORD JA ÕPPETÖÖ KORRALDUS

Õppetöö korralduse põhimõtted Iisaku Gümnaasiumis distantsõppe ajal alates 11.01.2021 (8. jaanuar 2021)

Iisaku Gümnaasiumi üldtööplaan 2021/22 (30. august 2021)

 Iisaku Gümnaasiumi digiplaan 2017-2019 (9. veebruar 2017)

Iisaku Gümnaasiumi töökorralduse reeglid (16. märts 2021)

Iisaku Gümnaasiumi kodukord (18. november 2020)

Iisaku Gümnaasiumi õpilaskodu kodukord (18. november 2020)

Iisaku Gümnaasiumi sisehindamise kord (29. mai 2018)

Iisaku Gümnaasiumi tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise kord (18. jaanuar 2016)

Iisaku Gümnaasiumi pikapäevarühma töökorralduse alused (25. september 2017)

Iisaku Gümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaan (29. november 2017)

Iisaku Gümnaasiumi õpilaste ja laspsevanematega arenguvestluste läbiviimise kord        (10. november 2011)

Iisaku Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord (21. mai 2018)

Iisaku Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord (2. veebruar 2015)

Iisaku Gümnaasiumi töötajate tunnustamise kord (18. märts 2015)

MUUD DOKUMENDID

Iisaku Gümnaasiumi asjaajamiskord (9. oktoober 2017)

Iisaku Gümnaasiumi pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord (7. november 2018)

Iisaku Gümnaasiumi töötajate koosseis (15. märts 2021)

Iisaku Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtted (26. juuni 2018)

Iisaku Gümnaasiumi Õppeaasta Tegu aunimetuse statuut (19. mai 2017)

Iisaku Gümnaasiumi Aasta Õpetaja statuut  (19. mai 2017)

Iisaku Gümnaasiumi Aasta Kolleegi aunimetuse statuut (19. mai 2017)

Iisaku Gümnaasiumi valduses olevate ruumide üürimise hinnakiri (15. mai 2020)

MS Teams'i allalaadimise juhend

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2021/22. õa 
Sügisvaheaeg
25.10.-31.10.2021
Jõuluvaheaeg
23.12.2021-09.01.2022
Talvevaheaeg
28.02.-06.03.2022
Kevadvaheaeg
25.04.-01.05.2022
Suvevaheaeg
14.06.-31.08.2022

 

KASULIKUD VIITED