Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
õppetöö
Õppetöö kalender 2021/22. õppeaastal

Õppetöö kalender PDF


 

K 01.09.2021
õppeaasta avaaktus
T-R 14.09.-17.09.2021
4. ja 7. klassi matemaatika kirjalik tasemetöö
L 25.09.2021
õpetajad esitavad teemad 8. klassi loovtöödele
T-K 28.09.-29.09.2021
4. klassi eesti keele kirjalik tasemetöö
N 30.09.2021
12. klassi uurimistööde esitamine õppejuhile
N-R 30.09.-01.10.2021
7. klassi eesti keele kirjalik tasemetöö
T-K 04.10.-05.10.2021
7. klassi loodusõpetuse kirjalik tasemetöö
K-N 06.10.-07.10.2021
4. klassi loodusõpetuse kirjalik tasemetöö
R või E 08.10. või 11.10.2021
7. klassi inglise keele kirjalik tasemetöö
R või E-K 08.10. või 11.10.-13.10.2021

7. klassi inglise keele suuline tasemetöö
R 15.10.2021
8. klassi loovtöö teema ja juhendaja valimise tähtaeg
T 19.10.2021gümnaasiumi kursuse hinded (1. kursus viiest kursusest ehk õppeaine, mida on 5 ainetundi nädalas - edaspidi 1/5)K 20.10.2021
direktor kinnitab käskkirjaga 8. klassi loovtööde teemad ja juhendajad
E-P 25.10.-31.10.2021
SÜGISVAHEAEG
E-R 01.11.-05.11.2021
11. klassi uurimisseminar (2/3 uurimistööst on valmis)
E 08.11.2021
gümnaasiumi kursuse hinded (1/4)
L 27.11.2021
Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik)
L- R 27.11.-10.12.2021
Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline)


E 29.11.2021
I trimestri lõpp;
eelmise õppeaasta õppevõlgade likvideerimise tähtaeg;
gümnaasiumi kursuse hinded (1/3)
T 14.12.2021
gümnaasiumi kursuse hinded (2/5)
T-P, E-P, E-P
23.12.2021-09.01.2022

JÕULUVAHEAEG
E 10.01.2022
11. klassi uurimistööde esitamine õppejuhile
N 20.01.2022
12. klassi riigieksamitele registreerimise tähtaeg
T 25.01.2022
gümnaasiumi kursuse hinded (1/2; 2/4)

E-R 24.01.-28.01.2022


11. klassi uurimistööde kaitsmine; 12. klassi uurimistööde kaitsmine
T 01.02.2022
9. klassi valikeksami teatamise tähtaeg
N 10.02.2022
10. klassi uurimistööde teemade kinnitamine
N 17.02.2022
gümnaasiumi kursuse hinded (3/5)
E-P 28.02.-06.03.2022
TALVEVAHEAEG
T 15.03.2022
II trimestri lõpp; gümnaasiumi kursuse hinded (2/3)
L 26.03.2022
Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik)
L- R 26.03.-08.04.2022
Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline)
R 01.04.2022
8. klassi loovtööde esitamine õppejuhile
T 05.04.2022
gümnaasiumi kursuse hinded (3/4)
E 18.04.2022
gümnaasiumi kursuse hinded (4/5)
N 21.04.2022
12. klassi lõpukell, algab eksamiperiood;
edasi osalevad kontaktõppes ainult need õpilased,
kellel on õppevõlgnevused, ning kes on eelnevalt kontaktõppe
kokku leppinud aineõpetajaga
E 25.04.2022
12. klassi eesti keele riigieksam
E-R 18.04.-22.04.2022
8. klassi loovtööde kaitsmine
E-R 25.04.-01.05.2022
KEVADVAHEAEG, v.a. 12. klass

T 03.05.2022
12. klassi inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel riigieksam (kirjalik)

K-R 04.05.-06.05.2022
12. klassi inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel riigieksam (suuline)
R 20.05.2022
12. klassi matemaatika riigieksam (kirjalik)
N 26.05.2022
9. klassi lõpukell, algab eksamiperiood
R või E 27.05. või 30.05.2022
12. klassi kooli lõpueksam (kirjalik)
E 30.05.2022
9. klassi eesti keele lõpueksam (kirjalik)
K-T 01.06.-07.06.2022
10. klassi uurimisseminar (1/3 tööst on valmis)
E 06.06.2022
9. klassi matemaatika lõpueksam (kirjalik)


E 13.06.2022

III trimestri lõpp; gümnaasiumi kursuse hinded
(1/1; 2/2; 3/3; 4/4; 5/5); õppetööd lõpetav aktus


14.06.-31.08.2022
SUVEVAHEAEG, v.a. lõpuklassid
T 14.06.2022
9. klassi valikaine lõpueksam (kirjalik)
T-K 14.06.-15.06.2022
9. klassi valikaine lõpueksam (suuline)
R 17.06.2022
9. ja 12. klassi lõpuaktused


 

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2021/22. õa 
Sügisvaheaeg
25.10.-31.10.2021
Jõuluvaheaeg
23.12.2021-09.01.2022
Talvevaheaeg
28.02.-06.03.2022
Kevadvaheaeg
25.04.-01.05.2022
Suvevaheaeg
14.06.-31.08.2022

 

KASULIKUD VIITED