Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
õppetöö
Abiõpetaja-eripedagoog

Iisaku Gümnaasiumi eripedagoogi ülesandeid täidab:

Maire Reest

maire.reest@alutaguse.edu.ee

Eripedagoogi põhilised tööülesanded:

  • õppija erivajaduste märkamine, uurimine ja hindamine;
  • õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine ja läbiviimine lähtuvalt õppijast;
  • õppija, õpetaja ja lapsevanema toetamine ning vajadusel nõustamine arvestades õppija erivajadusi;
  • osalemine õppetööga seonduvate probleemide lahendamise töögruppides
TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2022/23. õa 
Sügisvaheaeg
24.-30.10.2022
Jõuluvaheaeg
22.12.2022-08.01.2023
Talvevaheaeg
27.02.-05.03.2023
Kevadvaheaeg
24.-30.04.2023
Suvevaheaeg
15.06.-31.08.2023

 

KASULIKUD VIITED

Stuudium