Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
õppetöö
Sotsiaalpedagoog

Iisaku Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog:

Alfia Matrossova

tel +372 336 6985

alfia.matrossova@alutaguse.edu.ee

Sotsiaalpedagoogi põhilisemate tööülesannet hulka kuuluvad:

 • laste, vanemate ja õpetajate nõustamine;
 • kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine;
 • koolivägivallaga seotud (kiusamine) juhtumite lahendamine;
 • HEV (hariduslike erivajadustega) laste märkamine ja nende toetamine;
 • koostöö arendamine kohaliku omavalitsuse lastekaitse-, sotsiaalhoolekande-ja korrakaitsesüsteemidega;
 • kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmise jälgimine.

ÕPILANE, pöördu julgelt sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Sul on endal mure, või kui Sa tead kedagi, kellel on mure, ja kes võiks vajada abi;
 • Sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla või Sul on koolis probleeme;
 • Sa tahad saada infot õpilast puudutavatest seadustest või õigusaktidest;
 • Sa tahad arutleda edasiõppimisvõimaluste üle;
 • Sa märkad midagi, millest peaksid kindlasti täiskasvanud inimesed teadma.

LAPSEVANEM, pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • vajate nõu lapse käitumist ja õppetööd mõjutavate tegurite selgitamiseks;
 • märkate, et koolis esineb koolivägivalda või sõltuvusttekitavate ainete tarvitamisega seotud probleeme;
 • soovite pidada nõu lapse arengu või kasvatusküsimuste lahendamisel.

Ära jää oma murega üksi, tule julgelt ja leiame koos lahenduse!

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2021/22. õa 
Sügisvaheaeg
25.10.-31.10.2021
Jõuluvaheaeg
23.12.2021-09.01.2022
Talvevaheaeg
28.02.-06.03.2022
Kevadvaheaeg
25.04.-01.05.2022
Suvevaheaeg
14.06.-31.08.2022

 

KASULIKUD VIITED