Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
2021/22. õppeaasta projektid

Erasmus+ The future we choose

Kestvus: 01.09.2020- 31.08.2022

Eesmärk: Projekti põhiteemaks on, kuidas tulla toime kriisisituatsioonides.  Projekti eesmärk on lõimida ainetundides ja projekti tegevustses aktiivse ja teadliku kodaniku mentaliteeti. Peale projektis osalemist on õpilased teadlikumad oma õigustest ning võimalustustes, kuidas panustada ühiskonda.  Samuti saavad õpilased võimaluse praktiseerida väga palju inglise keelt, sest projekt toimub koos Rumeenia, Türgi, Portugali ja Tšehhiga.  Projekti raames külastavad antud riikide koostööpartnerid meie kooli ja ka meie külastame neid. Antud projektist valmivad ka visuaalsed materjalid(videod, brošüürid, ajalehed).

Sihtgrupp: 13.-17.aastased Iisaku Gümnaasiumi õpilased

Rahastaja: Erasmus+

Projekti läbiviija: Sirly Pärnaste

***

Keskonna Investeeringute keskuse projekt: Iisaku Gümnaasiumi keskkonnahariduslikud õppepäevad gümnaasiumile

Kestvus: 2021. september- 2021. detsember

NB! Seosese koroona viiruse levikuga on projekt lükatud edasi 2020/2021 õppeaastasse. 

Eesmärk: Anda õpilastele võimalus õppida ka väljaspool klassiruumi. Igale klassile on valitud õppekäigud, mis on vastavuses loodusainete õppekavaga. 

Sihtgrupp: 10.-12.klass

Rahastaja: Keskonna Investeeringute Keskus

Projekti läbiviija: Sirly Pärnaste, 10.-12.klassi klassijuhatajad

***

Keskonna Investeeringute keskuse projekt: Iisaku Gümnaasiumi keskkonnahariduslikud õppepäevad 2021/2022 1.-9.klassile

Kestvus: 2020 september- 2021 mai

Eesmärk: Anda õpilastele võimalus õppida ka väljaspool klassiruumi. Igale klassile on valitud õppekäigud, mis on vastavuses loodusainete õppekavaga. 

Sihtgrupp: 1.-9.klass

Rahastaja: Keskonna Investeeringute Keskus

 

Projekti läbiviija: Sirly Pärnaste, 1.-9.klassi klassijuhatajad

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2021/22. õa 
Sügisvaheaeg
25.10.-31.10.2021
Jõuluvaheaeg
23.12.2021-09.01.2022
Talvevaheaeg
28.02.-06.03.2022
Kevadvaheaeg
25.04.-01.05.2022
Suvevaheaeg
14.06.-31.08.2022

 

KASULIKUD VIITED