Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
Info gümnaasiumiastme õpilasele

KONTAKT: ig@alutaguse.edu.ee

Tel. +372 336 6982  (kantselei, 8.15-16.00)

Koduleht www.iisaku.edu.ee

Kooli juhtkond

Hoolekogu esimees: Annely Oone

ÕPPETÖÖ* (Õppetunni pikkus on 45 minutit)

 1. 8.25–9.10
 2. 9.20–10.05
 3. 10.15–11.00

Söögivahetund  (1.-5. klass)

 1. 11.20–12.05

Söögivahetund (6.-12. klass) 

 1. 12.25–13.10
 2. 13.20–14.05
 3. 14.15–15.00
 4. 15.10–15.55

NB!

 • 10-minutilises vahetunnis õpilased üldjuhul õpilaskodusse ei lähe (õpilaskodus tohib viibida seoses kehalise kasvatuse tunni ja/või treeningutega ja erakorralise vajaduse korral);
 • õppetöö kohta saavad õpilane ja tema vanemad infot e-kooli keskkonnas (Stuudium). Vanematel tuleb konto saamiseks esitada Stuudiumile vastav taotlus;
 • puudumisel või töö ebaõnnestumisel saab järelevastamist sooritada kokkuleppel aineõpetajaga vastavalt koolis kehtivale korrale;
 • palume vanematel pidevalt jälgida oma lapse õppetöö tulemuslikkust ja probleemide ilmnemisel või selgituste saamiseks koheselt pöörduda klassijuhataja või aineõpetaja või juhtkonna liikme poole;
 • kooli poolt valitud tasuliste õppematerjalide (töövihikud, töölehed, …) soetamine on õpilasele kohustuslik. Õppekava toetavatest loengutest ja õppeekskursioonidest ning -matkadest osavõtt ning sellega seonduvate kulude osaline katmine on õpilasele kohustuslik.

TOITLUSTAMINE (hinnakiri)

 • õpilasi toitlustatakse Iisaku Gümnaasiumi sööklas;
 • lõunasöök (kahel päeval supp, kolmel päeval praad) on õpilastele tasuta;
 • hommikusöögi maksumus on 0,65 eurot (hommikusööki saab alates 7.45-st);
 • oode 0,60 eurot;
 • õhtusöögi maksumus on 1,75 eurot.

TRANSPORT

Kool ei kompenseeri kodu ja kooli vahel sõitmise kulusid.

ÕPILASKODU (hinnakiri)

 • Õpilaskodu koha maksumus on 50,00 eurot kuus (ei sisalda voodipesu);
 • nädalavahetuseks õpilane üldjuhul õpilaskodusse ei jää. Nädala sees õpilane väljaspool õpilaskodu ööbida ei tohi (tohib lapsevanema etteteatamisel või mõjuval põhjusel, kui on eelnevalt kasvatajaga kokku lepitud);
 • laupäeviti päevavalvet majas ei viibi ning välisuksed on lukustatud;
 • tuleb järgida õpilaskodu sisekorrareegleid ning nende korduval rikkumisel jääb õpilane õpilaskodu kohast ilma.

PUUDUMISED

 • Õppetundides viibimine on kohustuslik. Kui õpilane on puudunud, tuleb kooli tulles esitada koheselt tõend. Pikem puudumine (4 või enam päeva) tuleb eelnevalt kokku leppida (v.a. haigus) ning täita vastav avaldus;
 • kui õpilane koolist puudumise ajal viibis õpilaskodus, siis saab puudumist põhjendada klassijuhataja. Lapsevanema tõendit sellise puudumise kohta ei arvestata;
 • põhjuseta puudumiste vähendamiseks rakendab kool meetmeid vastavalt korrale.

TERVISHOID

Koolitervishoiuteenust osutab Iisaku Perearstikeskus (OÜ Medikraft) Tartu mnt 52, Iisaku alevik. Telefon +372 339 3422.

LASTEVANEMATE KOOSOLEK

1 kord õppeaasta jooksul toimub lastevanemate üldkoosolek. Täpsem info toimumise kohta tuleb Stuudiumisse ja kodulehele.

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2022/23. õa 
Sügisvaheaeg
24.-30.10.2022
Jõuluvaheaeg
22.12.2022-08.01.2023
Talvevaheaeg
27.02.-05.03.2023
Kevadvaheaeg
24.-30.04.2023
Suvevaheaeg
15.06.-31.08.2023

 

KASULIKUD VIITED