Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt 10. klassi toimub põhikooli lõputunnistuse, motivatsioonikirja ja vestluse. Sisseastuja põhikooli lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid ja käitumine on hinnatud vähemalt rahuldavaga.

10. klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem taotluse  ARNO e-keskkonnas, millele lisab manusena järgmised dokumendid:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
  • lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  • lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia;
  • 9. klassi klassitunnistuse koopia;
  • sisseastuja tervisekaardi kinnitatud väljavõtte.

****

Iisaku Gümnaasium ja Tartu Ülikool sõlmisid heade kavatsuste lepingu, mille eesmärk on tihendada sidemeid ja arendada koostööd, et väärtustada teaduspõhist õpetajaharidust ja haridusmõtte arendamist. Lepingu objektideks on Iisaku Gümnaasiumis pedagoogilise praktika ja sellega seonduva uurimis- ja arendustöö  läbiviimine koostöös Tartu Ülikooliga ning poolte eesmärkidest lähtuv koostöine õppe-, teadus- ja arendustöö, samuti ka vastastikuse koostöö kaudu Eesti haridussüsteemi kvaliteedi parandamine.

Pakume majutust õpilaskodus, toitlustust. 

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2022/23. õa 
Sügisvaheaeg
24.-30.10.2022
Jõuluvaheaeg
22.12.2022-08.01.2023
Talvevaheaeg
27.02.-05.03.2023
Kevadvaheaeg
24.-30.04.2023
Suvevaheaeg
15.06.-31.08.2023

 

KASULIKUD VIITED