Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt 10. klassi toimub põhikooli lõputunnistuse, vestluse ja kehaliste katsete alusel (korvpall, võrkpall) ning põhikooli lõputunnistuse, vestluse ja avatud uste päeval osalemise alusel (need, kes ei vali korvpalli või võrkpalli). Sisseastuja põhikooli lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid ja käitumine on hinnatud vähemalt rahuldavaga.

10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja kirjaliku avalduse, millele lisab:

 • koopia sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus);
 • koopia lõputunnistusest ja hinnetelehest;
 • 9. klassi klassitunnistuse;
 • tervisekaardi.

****

Iisaku Gümnaasium pakub lisaks kvaliteetse keskhariduse omandamisele võimalust osaleda Reinar Halliku Korvpallikoolis või tegeleda võrkpalliga kogenud treeneri juhendamisel. Õppetöö ja sportimine on igapäevaselt lõimitud.

Reinar Halliku Korvpallikool info@rhkk.ee  tel 5358 6915.

Pakume:

 • kvaliteetseid korvpallitreeninguid kogenud treenerite juhendamisel;
 • treeningud toimuvad üldjuhul kaks korda päevas: enne koolipäeva algust ja pärast tunde;
 • treeneriteks on:

Reinar Hallik - 16 aastat profikorvpalluri karjääri, sellest 7 aastat välismaal (kuues erinevas riigis), 5 aastat Eesti rahvuskoondises;

Jaanus Liivak -  17 aastat profikorvpalluri karjääri mängijana, sellest 6 aastat Eesti rahvuskoondises, 1 aasta välismaal, 3 aastat Eesti meistriliiga klubi peatreener ja 7 aastat töötanud treenerina välismaal.

 • sporditeooria kursust, kus seatakse eesmärgiks järgnevad õpitulemused;
 • lisaks spordile on õppekavas järgmised valikkursused: loodus-tehnoloogia-ühiskond, geoinformaatika, looduspraktika, matkajuht, toit ja toitumine, psühholoogia, lihashooldus.

Õpilane:

 • on kursis ja oskab erinevate spordialade tehnikat;
 • tunneb erinevate spordialade võistlusreegleid;
 • omab üldteadmisi spordiajaloost;
 • orienteerub maailma- ja Eesti spordikorralduslikes küsimustes;
 • omab teadmisi spordi kasulikkusest;
 • tunneb treeningmetoodikat erinevate võimete arendamisel;
 • omab algteadmisi spordifüsioloogiast;
 • teab ohte tervist kahjustavate ainete tarvitamise korral;
 • omab algteadmisi spordimeditsiinist;
 • oskab anda esmaabi;
 • tunneb võtteid uppuja päästmiseks;
 • teab ja oskab kasutada elustamisvõtteid.

 

****

 

UUS! Iisaku Gümnaasium ja Tartu Ülikool sõlmisid heade kavatsuste lepingu, mille eesmärk on tihendada sidemeid ja arendada koostööd, et väärtustada teaduspõhist õpetajaharidust ja haridusmõtte arendamist. Lepingu objektideks on Iisaku Gümnaasiumis pedagoogilise praktika ja sellega seonduva uurimis- ja arendustöö  läbiviimine koostöös Tartu Ülikooliga ning poolte eesmärkidest lähtuv koostöine õppe-, teadus- ja arendustöö, samuti ka vastastikuse koostöö kaudu Eesti haridussüsteemi kvaliteedi parandamine.

Pakume majutust õpilaskodus, toitlustust. 

ERR uudis "Iisaku Gümnaasiumi juurde luuakse korvpalliakadeemia"

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2021/22. õa 
Sügisvaheaeg
25.10.-31.10.2021
Jõuluvaheaeg
23.12.2021-09.01.2022
Talvevaheaeg
28.02.-06.03.2022
Kevadvaheaeg
25.04.-01.05.2022
Suvevaheaeg
14.06.-31.08.2022

 

KASULIKUD VIITED