Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
Vajalikud dokumendid

1. klassi sisseastuja:

 • avaldus ARNO e-keskkond
 • dokumendi koopia (sünnitunnistus/pass/id-kaart)
 • vanema dokumendi koopia
 • tervisekaardi kinnitatud väljavõte
 • koolivalmiduskaart lasteaiast või koolivalmiduse hinnang Rajaleidjalt
 • nõusolek isikuandmete töötlemiseks
 • kooliks vajalike asjade nimekiri (see on vanemale infoks) - lisame esimesel võimalusel

10. klassi sisseastuja:

 • avaldus ARNO e-keskkond
 • dokumendi koopia (sünnitunnistus/pass/id-kaart)
 • vanema dokumendi koopia
 • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega+valge tunnistus/poole õppeaasta pealt tulles hinneteleht jooksvate ja kokkuvõtvate hinnetega ja õpilasraamatu väljavõte
 • tervisekaardi kinnitatud väljavõte
 • nõusolek isikuandmete töötlemiseks

2.-9. klassi ja 11.-12. klassi sisseastuja:

 • avaldus ARNO e-keskkond
 • dokumendi koopia (sünnitunnistus/pass/id-kaart)
 • vanema dokumendi koopia
 • väljavõte õpilasraamatust, gümnaasiumi osal kursuse hinnetest
 • poole õppeaasta pealt tulles hinneteleht jooksvate ja kokkuvõtvate hinnetega
 • tervisekaardi kinnitatud väljavõte
 • nõusolek isikuandmete töötlemiseks
TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2022/23. õa 
Sügisvaheaeg
24.-30.10.2022
Jõuluvaheaeg
22.12.2022-08.01.2023
Talvevaheaeg
27.02.-05.03.2023
Kevadvaheaeg
24.-30.04.2023
Suvevaheaeg
15.06.-31.08.2023

 

KASULIKUD VIITED