Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Hõimupäev
Hõimupäev
 
Oktoobrikuu kolmandal laupäeval tähistatakse Eestis hõimupäeva ning sel puhul heisatakse meie riigilipud. Riikliku tähtpäevana on hõimupäev ühelt poolt Eesti omanäolise keelelise ja kultuurilise identiteedi ning rahvusliku omakultuuri päev, teisalt aga pühendatud soome-ugri rahvaste sidemetele ja koostööle. Hõimupäevast saab lähemalt lugeda siit: https://fennougria.ee/sundmus/hoimupaev/ 
18. oktoobril tähistasime hõimupäeva ka Iisaku gümnaasiumis. Osalesid 9., 10. ja 11. klassi õpilased. Ettekannetega soome-ugri keelkonna läänemeresoome rahvastest esinesid 9. klassi õpilased. Külas oli meie oma valla regilaulukollektiiv Silmaline, kes esitas publikut kaasates eesti ja vadja rahvalaule. 
Kuna päev oli pühendatud eelkõige vadja keelele ja vadjalastele, kelle asuala on ajalooliselt ulatunud ka Alutaguse maadele, siis said õpilased ka väikese ülesande, kus tuli vadja keelest eesti keelde tõlkida mõned mõistatused. Sellega tulid kõik toime, kuna vadja ja eesti keel on lähimate sugulaskeeltena üsna sarnased. Teistest veidi enam punkte kogus võistkond koosseisus: Katja, Maria, Valeria, Darja, Sofia.
Vadjalaste keele- ja kultuuripärandiga tutvumiseks külastavad 9.-12. klassi õpilased nädala jooksul veel Iisaku muuseumi.
 

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2021/22. õa 
Sügisvaheaeg
25.10.-31.10.2021
Jõuluvaheaeg
23.12.2021-09.01.2022
Talvevaheaeg
28.02.-06.03.2022
Kevadvaheaeg
25.04.-01.05.2022
Suvevaheaeg
14.06.-31.08.2022

 

KASULIKUD VIITED