Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Jevgeni Ossinovski: „Hariduse kvaliteeti parandab eelkõige õpetaja kõrgem palk.“
Jevgeni Ossinovski: „Hariduse kvaliteeti parandab eelkõige õpetaja kõrgem palk.“

3.veebruaril külastas Iisaku Gümnaasiumi haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. Külastuse eesmärgiks oli tutvuda Iisaku valla haridusasutuste pedagoogidega, rääkida hariduselu valupunktidest, vastata küsimustele.

Õpetajate huvi kohtumise vastu oli elav, mis väljendus rohkes osavõtus, esitatud küsimustes ja käsitletud teemades.

Minister rääkis ülevaatlikult hetkeolukorrast Eesti hariduses. Kõneldi nii õpetajate, kui ka tugispetsialistide töötasust, pedagoogide täiendkoolitustest ning gümnaasiumiastme edasikestmisest.

Ikka jälle jõuti välja rahateemani. Jevgeni Ossinovski sõnas: „Hariduse kvaliteeti parandab eelkõige õpetaja kõrgem palk. On riike, kus üle 60 protsendi üldhariduskuludest läheb õpetajate palgaks, meil läheb selleks kolmandik. Paneme üldharidusse palju raha, aga see läheb valesse kohta.“

Küsiti ministri seisukohta lasteaia õpetajate töötasu põhimõttelist võrdsustamist kooliõpetajatega. Vastus oli, et tänastes plaanides sellest ametlikult ei räägita, kuid tema isiklikult seda lähenemist toetaks. Ta lisas: „Kui üldharidusekoolide majandamisel on riigi ja omavalitsuse pädevus reguleeritud, siis lasteaedade puhul mitte. Sellest ka erinevad palgad omavalitsuste lõikes ja madalad töötasud seal, kus rahalised ressursid piiratud. See on oluline teema, kus riik peaks õla alla panema.“

Kuigi veidi üle tunniajalisel kohtumisel tõstatati palju probleeme - erivajadusega laps tavakoolis, koolieelsete lasteasutuste õpetajate madalad palgad – tõdeti, et lähiajal nende lahendus veel teadmata.

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2021/22. õa 
Sügisvaheaeg
25.10.-31.10.2021
Jõuluvaheaeg
23.12.2021-09.01.2022
Talvevaheaeg
28.02.-06.03.2022
Kevadvaheaeg
25.04.-01.05.2022
Suvevaheaeg
14.06.-31.08.2022

 

KASULIKUD VIITED