Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Projekt Noor aktiivne kodanik – õpilasesindusest omavalitsuseni
Projekt Noor aktiivne kodanik – õpilasesindusest omavalitsuseni

Osa meie aktiivseid noori koos Ahtme Gümnaasiumi õpilastega alustas koolivaheaega HTM ja MISA toetatud projektis „Noor aktiivne kodanik – õpilasesindusest kohaliku omavalitsuseni“. Kahe päeva jooksul osaleti töötubades, orienteeruti Iisaku alevikus, kohtuti Eesti Õpilasesinduste Liidu esimehe Aron-Antti Vaino ning Keli Tubinaga Eesti Noorteühenduste Liidust.

Kevadel rahastuse saanud projekti eesmärk on tuua kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et ühiselt käsitleda noore inimese rolli ühiskonnas ja edendada sallivust ja ning jagada teadmisi õpilasesinduse rollist ja ülesannetest.

Siht oli ka leida võimalusi, kuidas meie kooli õpilasesindust varjusurmast välja tuua ning tegevust aktiviseerida. Kuigi Iisaku Gümnaasiumis on õpilased õpilasesindusse valitud, on esinduse tegevus passiivne. Suurim põhjus on oskuste vähesus ning osaliselt ka täiskasvanud juhendaja ja  eestvedaja puudus. Pole selget arusaama, kelle jaoks on koolis õpilasesindus, mis rolli see mängib ning kuidas koolielu sisustamisse panustab. Projektis osalevad Iisaku Gümnaasiumi ja Ahtme Gümnaasiumi 13 - 18-aastast noored. Kokku 40 õpilast.  

7.oktoobril tutvuti ühiselt Kohtla-Järve linnavalitsuse tööga. Kahepäevasel vastuvisiidil 16.-17.oktoobril sõitsid Ahtme õpilased Iisakusse, kus omakorda külastati Iisaku vallavalitsust ja muuseumi. Osapoolte ühine tegevus jätkus õhtul orienteerumismänguga Iisaku alevikus. Kui algul tundus, et osaline keelebarjäär ja võõristus takistab koostööd, siis õp Anna-Liisa Neumanni lõbusad „jääsulatamise“ mängud hajutasid selle hirmu kiiresti. Orienteerumismängule mindi segameeskondadega, kus tuli kaasa antud kaardi ja ülesannete bukleti abil leida üles vastavad objektid ning täita harjutus. Õhtu jätkus meeskonnamängude, ajajuhtimise ja plakatite „Ideed muudavad maailma“ valmistamise töötubadega.

Meeskonnamängude töötuba

Järgmisel päeval kohtuti Eesti Õpilasesinduste Liidu esimehe Aron-Antti Vainoga, kes tutvustas õpilasesinduse rolli, selgitas, kuidas teha õpilase arvamus kuuldavaks.

Eesti õpilasesinduse president Aron-Antti Vaino

Keli Tubin Eesti Noorteühenduste Liidust esitles noorte osalust toetavaid kampaaniaid ja projekte ning rääkis, miks on tore olla aktiivne noor.

Siinkoha suur tänu õpetaja Pille Roosile,  Anna-Liisa Neumannile ja Anastassia Meinsonile, kes aitasid kahe koolituspäeva õnnestumisele kaasa.

Ees on ootamas ühine Riigikogu ja võimalusel Stenbocki maja külastus 4.detsembril. Projekti tegevusena valmib buklett õpilasesindusele, mis saab eeldatavalt olema abiks tulevikus uutele õpilasesinduse liikmetele.

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2021/22. õa 
Sügisvaheaeg
25.10.-31.10.2021
Jõuluvaheaeg
23.12.2021-09.01.2022
Talvevaheaeg
28.02.-06.03.2022
Kevadvaheaeg
25.04.-01.05.2022
Suvevaheaeg
14.06.-31.08.2022

 

KASULIKUD VIITED