Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
GIS päeva konverents
GIS päeva konverents

18.novembril toimus rahvusvahelisel Geoinfosüsteemide (GIS) päeval aulas õpilaste poolt korraldatud GIS konverents.

Ülemaailmsel GIS päeval toimub üle maailma erinevaid GIS-iga seotud üritusi, mis registreeritakse ka ametlikul GIS päeva kodulehel. Märkimist väärib, et sel aastal toimus Eestis GIS päeva tähistamine ametlikult registreerituna vaid kahes kohas – iga-aastane Geoinformaatika Seltsi poolt korraldatud GIS päeva konverents Tallinna Rahvusraamatukogus ning GIS päeva koolikonverents Iisaku Gümnaasiumis.

Konverentsil astusid üles 8. – 10. klassi noored. 10. klassi õpilased Hanna-Stiina Kortin ja Tauri Taar, kes olid ühtlasi ka konverentsi juhid, tutvustasid konverentsil GIS päeva ajalugu ja olemust. Ignar Lehtla ja Kristi Rääst rääkisid konverentsil sellest, kuidas inimesed igapäevaselt GIS-iga kokku puutuvad ilma, et nad seda endale konkreetselt ise teadvustaksid.

Kaks konverentsi ettekannet olid seotud Maa-ametiga. Nimelt astus konverentsil üles Maa-ameti kui Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutseva riikliku valitsusasutuse esindaja Ave Talli, kes on Maa-ameti Planeeringute osakonna peaspetsialist. Konverentsil tutvustati tema poolt Maa-ameti kui asutuse ülesehitust ning selle tegevusvaldkondi.

Pärast külalise etteastet jätkas Maa-ametiga teemaga seoses olevalt Rain Reino 8. klassist. Rain koostas Maa-ameti Geoportaali abil oma Kodukoha Atlase ning tutvustas oma töö käiku ja valminud tööd. Rain on pärit Iisakust ning tema Kodukoha Atlas koosnes erinevate teemadega Iisaku kaartidest. Näiteks olid tema koostatud atlases ära toodud Iisaku põhi-, mulla-, kultuurimälestiste, looduskaitse ja ajalooline verstakaart. Rain tõi ka välja, et tema näiteks ei teadnudki varem, et tema kodu asub kinnismälestise kaitsevööndis või et Iisaku parkmetsas on üpriski palju kaitsealuseid taimeliike.

Rain Reino ettekanne "Kodukoha atlas"

Konverentsi viimased kaks ettekannet olid seotud Esri poolt toodetud pilvepõhise ArcGISi kasutamisvõimalustega. Mark Tisler 9. klassist ja Karl-Joosep Karp 10. klassist koostasid kaardiesitluse Iisaku valla huvitavaimatest vaatamisväärsustest, mille tutvustamiseks kasutasid nad pilvepõhise ArcGISi esitluse tegemise võimalust ning kasutasid esitlust luues erinevaid aluskaarte. Esitluses oli välja toodud näiteks Kotka matkarada, Kauksi rand, Jõuga järved, Imatu järv, Iisaku karjäär ja palju Iisaku alevikus asuvaid vaatamisväärsuseid.

Mark Tisler tuvustab ArcGISiga koostatud Iisaku huvitaivamad vaatamisväärsusi

Konverentsi lõpetasid 10. klassi õpilased Nazar Altorv, Tauno Pajur ja Ketlin Vinkler, kes tutvustasid enda poolt loodud pilvepõhist ArcGIS kaardirakendust, mille loomise käigus tuli nutiseadmega alla tõmmata erinevaid rakendusi ning nende abil kaardistada oma marsruut ja teha marsruudi läbimise ajal teekonnal nähtud objektidest fotosid. Rakendus kui lõpptulemus näitas kaardil ära Iisakus ringi käidud marsruudi ning tehtud fotode asukohad koos nendel olevate objektide kirjeldusega. Õpilaste teekonnale jäi näiteks Iisaku Muuseum, lasteaed Kurekell, Dello pagariäri, Iisaku kirik ja muud aleviku huvitavad kohad. Konverents tundus kaasõpilastele väga huvipakkuv ning tagasiside oli positiivne.

Konverentsil osalenud õpilased vastasid üsna üksmeelselt konverentsi lõpus, et ettekanded olid nende jaoks huvitavad ning neile meeldis. Huvi pakkus eelkõige ka see, et mitmed ettekanded puudutasid just nende kodukohti ning leiti ka, et valminud kaarte saaks tulevikus edukalt kasutada oma kodukoha huvitavate paikade tutvustamiseks külalistele.

Geograafiaõpetajana leian, et konverentsi läbiviinud õpilased said kindlasti hea esinemiskogemuse ning julgust juurde edaspidigi taolisi ettevõtmisi eesmärgiks võtta ja täide viia. Vahva oli õpetajana vaadata, kuidas esialgu pisut värisenud õpilastel pärast konverentsi silm säras ja hea meel oli, kuna kõik planeeritu õnnestus neil väga hästi.

Tänan kõiki konverentsiga vähemal ja suuremal määral seotud olnud õpilasi ja õpetajaid!

Anna-Liisa Neumann, geograafia õpetaja

Konverentsi ettekanded:

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2021/22. õa 
Sügisvaheaeg
25.10.-31.10.2021
Jõuluvaheaeg
23.12.2021-09.01.2022
Talvevaheaeg
28.02.-06.03.2022
Kevadvaheaeg
25.04.-01.05.2022
Suvevaheaeg
14.06.-31.08.2022

 

KASULIKUD VIITED