Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Säästev ehitus savimaja õppematerjali näitel
Säästev ehitus savimaja õppematerjali näitel

Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala raames viidi 8.klassiga matemaatika ja füüsika tundide raames läbi projekt „Savimaja ehitamine“.

Õppevahendi „Savimaja ehitamine“ eesmärgiks oli tutvustada taastuvaid energiaallikaid. Vahendi juurde olid pakutud lihtsad elektriühendused, et lülitada sisse valgusti ja teostada elektrimõõtmisi, mis võimaldaksid luua ning ise läbi teha lihtsaid ja väikese keskkonnakoormusega lahendusi elektri saamiseks.

Mitme tunni vältel olid läbitud järgmevad etapid:

Arutlesime teemal säästvat arengut toetavad väärtused ja eetika. Mõtteid vahetades sain kinnitust, et minu ees on juba suured lapsed, et nad oskavad tõestada ja arutleda säästlikkuse teemadel.

Planeerisime hoonet, kuhu tuleb maja asukoht ja kuhu vundament. Arutlesime maja kuju, planeeritava maja otstarbe ja välisilme üle. Õpilased tegid seda suurima heameelega ning üllatasid meeldivalt oma teadmistega, kuna kahtlesin, kas nad geomeetriat ja arvandmeid oskavad ikka praktilises töös kasutada.

Seejärel jätkasime teemal ökoloogiline ehitusmaterjal. Töö käigus oli vaja segada kokku savisegu  vastavalt õppevahendi komplekti kuuluvale juhendile. Õigetes kogustesse vee, savi ja liiva mõõtmine oli väga oluline, kuna vale segu ei annaks kindlat tulemust. Hoone seinte ladumine vastavalt ühiselt planeeritud maja joonistele oli paras katsumus. Lõpuks kujundasime ühiselt dekoratiivelementidega seinad ja valminud sisustuse. Rõõm oli näha, kuidas terve klass töötas ühtse tervikuna.

Järgmisena paigaldasime taastuvad energiaallikad, tegime elektriskeemi ja paigaldusime päikesepaneelid. Arutlesime elektri ja magnetismi teemal.

Lõpuks, kui oma maja ehitamise kogemus saadud, siis järgnes maja lammutamine edasiste praktiliste koolituste tarvis: puuhalgude savist puhastamine, savi segamine veega, eesmärgiga hoida see niiskena ja edaspidi kasutusvalmilt, et ka teised klassid saaksid oma savimajakest ehitada.

Õpilaste arvamused sellisel viisil õppimisest oli positiivne:

„ ...Oli tore, tunnid olid mõnusad ning klass tegi koostööd. Alguses võtsime kõik tahvlilt ühe teema ning asetasime selle tabelisse: Kas see on keskkonnale kasulik või kahjulik, kas see lõhub või hoiab ühiskonda... „

***

„ ...Oli huvitav, kasutasime ka matemaatikat. Sain teada, kuidas planeerida maja ja ehitiste paigutust ja kuhu on neid sobiv panna. Sain teada, et meie klass on grupitöös osav ja koostöö toimib hästi...“

***

„Mulle meeldis savimaja ehitamine, sest see oli hea vaheldus matemaatikale ja füüsikale.“

***

Mulle oli see õpetajana esmakordne kogemus – ehitada koos lastega maja. Nägin õpilasi hoopis teise külje alt – õpilastes on loovust ja loogilist mõtlemist, mis paraku tihti ei avaldu tavatundides. Kummutan ka müüdi, et lapsed õpivad ainult kontrolltöödeks.

Anastassia Meinson, matemaatika ja füüsika õpetaja

 

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2021/22. õa 
Sügisvaheaeg
25.10.-31.10.2021
Jõuluvaheaeg
23.12.2021-09.01.2022
Talvevaheaeg
28.02.-06.03.2022
Kevadvaheaeg
25.04.-01.05.2022
Suvevaheaeg
14.06.-31.08.2022

 

KASULIKUD VIITED