Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
2016/2017 IG Õppeaasta Tegu – TULUÕHTU sisehoovi õpilassõbralikumaks kujundamise toetuseks
2016/2017 IG Õppeaasta Tegu – TULUÕHTU sisehoovi õpilassõbralikumaks kujundamise toetuseks

Traditsiooniliselt toimus õppeaasta lõpus hääletus, et anda välja 2016/2017 IG Õppeaasta Tegu tiitel. Valituks osutuks tuluõhtu, mille eesmärk oli toetada sisehoovi õpilassõbralikumaks kujundamist.

Hääletusel said osaleda kõik õpilased, vanemad ja kooli töötajad. Hääletus toimus Stuudiumi keskkonnas 22. – 29.05.2017.

Põhjendusi ja arvamusi:

  • Kuna see muudab minu arvates kooli kõige rohkem. See on suunatud õpilastele, et neil oleks koolis parem olla ja muuta kooli rohkem atraktiivsemaks õpilastele. Väga kasulik ja pikaajalise kasuga.
  • Kooli oli kenasti kaunistatud oli näha, et ÕE õpilased oli suure töö ära teinud.
  • Üritus läks südamesse, oli kindale eesmärgile suunatud. Väga hea korraldus ja läbimõeldud ning õnnestunud kava
  •  Seal oli äge, õik lapsed olid väga tublid aitäh! Igasugune panus meie kõigi poolt selleks, et lastel oleks koolis hea!
  • On teretulnud meie oma laste paremaks aja veetmiseks kaasata lapsevanemaid ja külaelanikke.
  • Koolilastele eriti algklassilastele oleks vaja huvitavat ja turvalist ala kus nad saaksid vahetunniajal joosta.
  • Tuluõhtu oli hästi korraldatud, oli näha et lapsed on andnud selle toimumiseks suure panuse. Ma leian, et siseõue huvitavaks muutmine on vajalik, sest siis liiguksid õpilased vahetunnis rohkem ja oleksid sotsiaalsemad!

Suurt tunnustust leidis ka ülekoolilise ajalehe IG Sõnumikuulutaja välja andmine.

Aasta teo nimetuse antakse koolis aset leidnud ettevõtmisele või sündmusele või koolipere liikme(te) saavutus(t)ele, mis õppeaasta jooksul on koolile olnud olulise tähtsusega ja mis on positiivselt mõjutanud kooli arengut. Parima teo väljaselgitamise eesmärgiks on märgata suuremaid kordaminekuid ja tunnustada nende elluviijaid. 

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2021/22. õa 
Sügisvaheaeg
25.10.-31.10.2021
Jõuluvaheaeg
23.12.2021-09.01.2022
Talvevaheaeg
28.02.-06.03.2022
Kevadvaheaeg
25.04.-01.05.2022
Suvevaheaeg
14.06.-31.08.2022

 

KASULIKUD VIITED