Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
2016/2017 IG Aasta õpetaja – AILI REIMAN
2016/2017 IG Aasta õpetaja – AILI REIMAN

Aili Reiman on õpetaja, kes arendab läbi ainetunni õpilaste mõtlemis- ja analüüsivõimet, ärgitab neis huvi loodusteaduste vastu, toetab õpilaste püüdlusi ja julgustab loovalt probleeme lahendama.

Aili Reiman märkab andekate laste potentsiaali ning suudab neid innustada õppima ja ennast arendama. Tema oskus bioloogiat lastele arusaadavaks teha, on tingitud tema enda suurest armastusest looduse vastu.

Õpetaja juhendab gümnaasiumi õpilaste teaduslikke uurimistöid. Tema juhendatud uurimistööd on alati kõrgel tasemel.

Õpetaja Aili Reimani juhendamisel on õpilased läbi aegade saavutanud väga häid tulemusi maakondlike olümpiaadidel. 2016/17 õppeaastal:

  • I ja II koht 7.-12. klasside bioloogia olümpiaadil;
  • I koht maakondlikul loodusteaduste olümpiaadil;
  • Ühe õpilasega osavõtt vabariiklikust loodusteaduste olümpiaadist.

Kogenud matka- ja retkejuhina peab õpetaja Aili Reiman oluliseks, et loodusained oleks seotud praktikaga. Tema eestvõttel toimus 2016/17 õppeaastal Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastatud projekt "Vahetusse keskkonda õppima", mille eesmärk oli läbi keskkonnahariduslike õppeprogrammide on arendada õpilaste oskusi näha ja märgata enda ümber olevat keskkonda, arvestada elus ja eluta loodusega ning enda käitumisest tulenevat mõju sellele.

Kokku toimus kaheksa õppekäiku: "Puu on kaaslane, mets on kodu" (1. -4. kl); "Kurtna järvestiku võlu ja valu" (5. -7. kl);  "Põlevkivi kaevandamine" (8. klass);  "Põlevkivi ja töökeskkond" (9. - 12. kl); "Ulukid" (1. -4. kl);  "Peipsi järve reisipäevik" (5. -6. kl);  "Sinimäed - ainulaadne maastik, mis on mõjutanud ajaloosündmusi" (7.-8. ja 10.kl);  "Maa.Elu.Lugu " (9., 11.-12. kl).

Järgmiseks õppeaastaks on ettevalmistaud ja KIK-i rahastamisele esitatud uus taotlus “Kui tead ja tunned, siis hoolid“.

Ühiskondlikult on Aili Reiman aktiivne. Ta osaleb Iisaku naisrahvatantsurühmas ning on tegev Alutaguse matkaklubis matkajuhina.

Õpetaja Aili Reiman on väga kohusetundlik ja suure töövõimega. Tihti võib teda leida õhtusel ajal pärast tööaega oma kabinetis mõnda õpilast olümpiaadiks ette valmistamas, juhendamas kellegi uurimistööd või järjekordset õppekäiku ette valmistamas,. Ta on alati valmis teisi abistama ega hoia oma rikkalikke oskusi, teadmisi ja kogemusi vaka all.

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2021/22. õa 
Sügisvaheaeg
25.10.-31.10.2021
Jõuluvaheaeg
23.12.2021-09.01.2022
Talvevaheaeg
28.02.-06.03.2022
Kevadvaheaeg
25.04.-01.05.2022
Suvevaheaeg
14.06.-31.08.2022

 

KASULIKUD VIITED