Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Piirkondliku kunstiolümpiaadi tulemused I ja II koht
Piirkondliku kunstiolümpiaadi tulemused I ja II koht

27. jaanuaril 2018 toimus Jõhvis piirkondlik kunstiolümpiaadi lõppvoor, kus Marleen Loik (10.kl) saavutas I koha ning Laura Johanna Kask (8.kl) II koha. Õpilasi juhendas õp Maris Palgi.

Kunstiolümpiaad koosnes kolmest osast: teooriaküsimustele vastamine, praktiline töö ning eelnevalt koduse ülesandena valminud omaloomingulise teose esitlemine. Õpilased osalesid kahes vanuserühmas: põhikool (7.-9. klass) ja gümnaasium (10.-12. klass).

Põhikooli vanuseastmes oli kohapealseks ülesandeks joonistada T-särgile kujundus, mis tutvustab Eestit (rahvakultuur, loodus, kodukoht, seos sinuga jne).

Gümnaasiumiastmes tuli kavandada piduliku kleidi, kostüümi või ülikonna kavand (esi- ja tagakülg) 24.02 Eesti Vabariigi sünnipäeval  presidendi pidulikule vastuvõtule minekuks.

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2021/22. õa 
Sügisvaheaeg
25.10.-31.10.2021
Jõuluvaheaeg
23.12.2021-09.01.2022
Talvevaheaeg
28.02.-06.03.2022
Kevadvaheaeg
25.04.-01.05.2022
Suvevaheaeg
14.06.-31.08.2022

 

KASULIKUD VIITED