Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Gümnaasiumiklasside õppetöö korraldus alates 30. novembrist 2020
Gümnaasiumiklasside õppetöö korraldus alates 30. novembrist 2020

Head gümnasistid ja lapsevanemad!

Vastavalt Terviseameti peadirektori 23.11.2020 korraldusele on Iisaku Gümnaasiumi gümnaasiumiklassid alates 30.11.2020 distantsõppel. Sellise õppekorralduse eesmärk on vähendada COVID-19 haiguse levikut maakonna üldhariduskoolides. Terviseamet leiab, et õpilaste elu ja tervise kaitseks on vajalik piirata nende liikumisvabadust selliselt, et õppetöö korraldatakse väljaspool klassiruumi ja koolimaja.

Ülaltoodust lähtudes oleme otsustanud:

  1. Ka distantsõppe ajal toimub õppetöö tunniplaani alusel. Õpilane on kohustatud osalema Teams keskkonnas toimuvates videotundides ja pidama kinni kõikidest aineõpetajate poolt määratud tähtaegadest.
  2. Õpilasel on õigus saada juhendatud õpet. Õpilane saab pöörduda aineõpetajate poole abi,  juhendamise või tagasiside saamiseks tunniplaani järgse tunni ning konsultatsioonitunni ajal.
  3. Õpilased võtavad hiljemalt reedel koolist (st õpilaskodust, ainekabinettidest, õpilaste kappidest) KÕIK õppevahendid koju kaasa.
  4. Vajadusel saavad õpilased distantsõppe ajaks laenata koolist iPadi või sülearvuti. Vastavast soovist anda teada klassijuhatajale hiljemalt neljapäeval, 26. novembril 2020. IT-vahendi anname õpilasele kaasa reedel.
  5. Kuna kool on kohustatud soovijatele tagama toitlustuse, siis pöörduvad klassijuhatajad teie poole, et selgitada välja toidupakke soovijate arv. Toidupakk orienteeruva maksumusega 30 eurot sisaldab, pudruhelbeid, konserve, võileivamaterjali ja veidi maiustusi. Palun vastake klassijuhatajatele esimesel võimalusel, hiljemalt homse päeva jooksul (kolmapäeval kella 16.00-ks). Soovijad saavad toidupaki koolist kaasa reedel.

Terviseameti peadirektori 23.11.2020 korraldus kehtib kuni nakkushaiguse leviku taandumiseni ning piirangud tunnistatakse kehtetuks niipea, kui see on õpilaste elu ja tervise ohutust arvestades võimalik. Õigusselguse tagamiseks kehtib korraldus esialgselt kuni 10. jaanuarini 2021. aastal, kuid Terviseamet hindab selle kehtetuks tunnistamise või pikendamise vajadust jooksvalt.

Distantsõppe mõte on viia õpilaste lähikontaktid miinimumini, arvestage palun sellega ka vabal ajal.

Püsime terved!

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2021/22. õa 
Sügisvaheaeg
25.10.-31.10.2021
Jõuluvaheaeg
23.12.2021-09.01.2022
Talvevaheaeg
28.02.-06.03.2022
Kevadvaheaeg
25.04.-01.05.2022
Suvevaheaeg
14.06.-31.08.2022

 

KASULIKUD VIITED