Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Ainete vaheline lõimumine ja projektiõpe
Ainete vaheline lõimumine ja projektiõpe

6. klassi loodusõpetuse tunnis läbiti suur teema aed. Erinevate tundide raames õpiti alates
12. oktoobrist süvitsi järgmisi alateemasid:

  • aed ja põld elukeskkonnana;
  • viljapuu- ja köögiviljaaed;
  • iluaed.

Rühmade projektitööna valmisid aedade maketid, mida tutvustati tunnis klassikaaslastele, ning millest pandi üles näitus kooli fuajeesse:

Lõpuks pidid õpilased vormistama kirjalikult töökäigu kirjelduse.

Loodusõpetuse tunniga lõimiti eesti keel ja kunstiõpetus ning anti algteadmised 8. klassis loovtöö koostamisest ja ettekandmisest.

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2022/23. õa 
Sügisvaheaeg
24.-30.10.2022
Jõuluvaheaeg
22.12.2022-08.01.2023
Talvevaheaeg
27.02.-05.03.2023
Kevadvaheaeg
24.-30.04.2023
Suvevaheaeg
15.06.-31.08.2023

 

KASULIKUD VIITED

Stuudium