Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Digiõppepäev 19.01.2023
Digiõppepäev 19.01.2023

Digiõppepäev on planeeritud 19.01.2023.
Sel päeval osalevad õpilased õppetöös kodus kasutades nutivahendeid.
Nendele õpilastele, kel kodus puudub vastav töövahend, millega saab ülesandeid sooritada, tagab kool võimaluse kasutada kooli sülearvuteid.
Digiõppepäeva eesmärk on aidata kaasa ettenähtud digipädevuste saavutamisele. Toetada iseseisvalt töötamise oskust ennastjuhtiva õppija kujunemisel. Samuti oskust tegutseda vastavalt tööjuhenditele, ajaplaneerimist ning vastutuse võtmist ülesannete sooritamise eest.
Antud päevaks lisavad aineõpetajad tööülesanded Stuudiumisse. Annavad eelnevad tööjuhised ning selgitavad õpilastele, kuidas, kuhu ja mis ajaks ootavad tagasisidet.

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2022/23. õa 
Sügisvaheaeg
24.-30.10.2022
Jõuluvaheaeg
22.12.2022-08.01.2023
Talvevaheaeg
27.02.-05.03.2023
Kevadvaheaeg
24.-30.04.2023
Suvevaheaeg
15.06.-31.08.2023

 

KASULIKUD VIITED

Stuudium