Skip to content

Õppesuuna kirjeldus

Loomemajandus ja väikeettevõtlus

Suuna valiku põhjendus

Koolile uue õppesuuna otsimisel lähtusime muutuva maailma väljakutsetest ja püüdsime neid sobitada nutiajastu noorte huvidega.

Ida-Virumaal on omanäoline loodus ja elavad tegusad inimesed. On teada, et suurettevõtted tõmbuvad üha enam koomale, toimub üleminek süsinikumahukalt põlevkivimajanduselt kliimaneutraalse majanduse poole.

Alutaguse valla arengukava strateegilised edutegurid on turism ja väikeettevõtlus. Uudised maakonnakeskusesse rajatavast filmilinnakust on viinud mõttele, et meie kooli lõpetaja võiks tulevikus leida rakendust erinevates filmitootmisega seotud tegevusvaldkondades – olgu see siis multimeedia või majutus, etenduskunst või iluteenindus, toitlustus või transport. Meie piirkonnas tegutsevad nii perefirmad kui väikeettevõtted. Ettevõtlik inimene, kellel on vajalikud oskused, tuleb edukalt toime igal ajal ja igas olukorras.

Mis on loomemajandus?

Loomemajandus on majandusvaldkond, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel, on võimeline looma heaolu ja töökohti läbi intellektuaalse omandi loomise ja kasutamise. Loomemajanduse valdkonnad Eestis on arhitektuur, audiovisuaalvaldkond, disain, etenduskunstid, kirjastamine, kultuuripärand, kujutav kunst, produktsioon, meelelahutustarkvara, muusika ja kontserdikorraldus ja reklaam.

Loomemajanduse ja väikeettevõtluse õppesuuna väljund on loovettevõtja

Õppeained/kursused

Õpilase õppekoormus gümnaasiumis on 96  kursust (1 kursus on 35 õppetundi).

Õpilase õppekoormuse moodustavad kohustuslikud kursused (69 kursust), kooli kohustuslikud kursused (15 kursust), valikmoodul, sh õpilasuurimus või praktiline töö (10 kursust), lisaks kooli õppekavaga pakutavad valikkursused (vähemalt 2 kursust).

Õppekoormuse hulka kuuluvad kohustuslikud kursused järgmises mahus, kokku 69 kursust:

 • Eesti keel 6 kursust
 • Kirjandus 5 kursust
 • Matemaatika 14 kursust
 • B2 võõrkeel (inglise keel) 5 kursust
 • B1 võõrkeel (vene keel) 5 kursust
 • Ajalugu 6 kursust
 • Ühiskonnaõpetus 2 kursust
 • Inimeseõpetus 1 kursus
 • Kunst 2 kursust
 • Muusika 3 kursust
 • Bioloogia 4 kursust
 • Füüsika 5 kursust
 • Keemia 3 kursust
 • Loodusgeograafia 2 kursust
 • Inimgeograafia 1 kursus
 • Kehaline kasvatus 5 kursust

Kooli kohustuslikud kursused järgmises mahus, kokku 15 kursust

 • Riigikaitseõpetus 2 kursust
 • B2 võõrkeel (inglise keel) 2 kursust
 • Klienditeeninduse baassõnavara inglise keeles 1 kursus
 • Klienditeeninduse baassõnavara vene keeles 1 kursus
 • Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas 2 kursust
 • Inimene ja õigus 1 kursus
 • Psühholoogia 1 kursus
 • Majandusmatemaatika alused 1 kursus
 • Majandus- ja ettevõtlusõpe 2 kursust
 • Karjääriõpetus 1 kursus
 • Projektiõpe 1 kursus

Valdkonnamoodulid, 10. klassi lõpus valida 1 moodul

Loovus ja loov eneseväljendus, 10 kursust

 • Draama ja teater 2 kursust
 • Film ja multimeedia 2 kursust
 • Tantsuõpetus 1 kursus
 • Kaasaegne kunst 1 kursus
 • Etenduskunsti toetavad tegevused 2 kursust
 • Valdkonnapõhine õpilasuurimus või praktiline töö 2 kursust

Kultuurilugu, 10 kursust

 • Ida-Virumaa pärandkultuur 2 kursust
 • Giiditöö alused 1 kursus
 • Matkamine looduses 1 kursus
 • Ida-Virumaa loodus 1 kursus
 • Loodusfotograafia 1 kursus
 • Ürituse korraldamine 1 kursus
 • Avalik esinemine 1 kursus
 • Valdkonnapõhine õpilasuurimus või praktiline töö 2 kursust

Aktiivne elu, 10 kursust

 • Sportmängud 3 kursust
 • Jõutreening 1 kursus
 • Treenerikoolitus 1 kursus
 • Liikumine välitingimustes 1 kursus
 • Lihashooldus 1 kursus
 • Toit ja toitumine 1 kursus
 • Valdkonnapõhine õpilasuurimus või praktiline töö 2 kursust

Valikkursused, valida vähemalt 2 kursust

 • Soome keel, kokku 5 kursust
 • Ettevalmistus matemaatika riigieksamiks
 • Ettevalmistus inglise keele riigieksamiks
 • Tekstiõpetus
 • Programmeerimine?
 • Robootika?
Skip to content