Skip to content

1. klass

Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes saab jooksva aasta 1. oktoobriks seitsmeaastaseks.

Esimesse klassi võetakse koolikohustuslikust east noorem laps, kui lapsevanem esitab nõustamiskomisjoni või koolieelse lasteasutuse, kus laps käib, koolivalmiduse soovituse.

Õpetajal/koolil on õigus soovitada lapsevanemal taotleda nõustamiskomisjonilt koolikohustuse edasilükkamist kui laps ei ole kooliküps.

1. klassi astujal on soovitav osata eesti keelt tasemel, mis võimaldab tal õppida eestikeelse õppekava järgi.

Esimesse klassi astuda soovivad lapsed registreeritakse kooli kantseleis vanema kirjaliku  avalduse  alusel alates  eelmise  kalendriaasta  1. novembrist   kuni  järgmise kalendriaasta 22. juunini.

KOOLIKS VAJALIKE ASJADE NIMEKIRI

Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem taotluse ARNO e-keskkonnas, millele lisab manusena järgmised dokumendid:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
  • lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  • koolivalmiduskaart või Rajaleidja hinng õpilase koolivalmiduse kohta.
Skip to content