Skip to content

2015/16. õppeaasta

Suitsuprii klass 2015-2016

Iisaku Gümnaasiumi 4.klass võitis „Suitsuprii klass 2015-2016“ loosipreemia summas 200.00 eurot. Preemiat võib kasutada klassiürituse, ekskursiooni vms vabaajaürituse läbiviimise tarbeks. Kõik programmi suitsupriina läbinud klassid osalesid auhindade loosimises. Loositi välja 18 rahalist auhinda, lisaks sellele ka muid auhindu. Kokku osales projektis lõpuni 768 klassi.

Toitu ja liigu teadlikult

Projekti eesmärgid:

  • Tutvustada ja propageerida kooliõpilastele tervisliku toitumise ja tervisliku eluviisi põhimõtteid – aktiivõpe.
  • Luua õpilastele võimalus oma tervisliku eluviisiga seotud teadmisi ja oskusi näidata ning võrrelda.
  • Suunata õpilasi  lihtsate ja käepäraste vahendite abil rohkem liikuma.
  • Õpetada pidama treeningpäevikut kehalise tegevuse kohta

Osalejad Ida-Virumaa eesti õppekeelega koolide 7.- 12.klasside õpilased. 26.aprillil toimunud „Südamepäeva“ korraldamist toetas IVOL projekti „Toitu ja liigu teadlikult“ raames 300 euroga. Südamepäeva galerii. Projektijuhid õp Liina Sutt, õp Aili Reimann, õp Maris Palgi.

Noor aktiivne kodanik – õpilasesindusest omavalitsuseni

Projekti eesmärk on tuua kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et ühiselt käsitleda noore inimese rolli ühiskonnas ja edendada sallivust ja ning jagada teadmisi õpilasesinduse rollist ja ülesannetest. Projektis osalesid Iisaku Gümnaasiumi ja Ahtme Gümnaasiumi 13 – 18-aastast noored. Kokku 40 õpilast. 

Projekti käigus tutvuti Kohtla-Järve linnavalitsuse, Iisaku vallavalitsuse ja Riigikogu tööga. 16.-17.oktoobril toimus ühislaager, kus orienteeruti Iisaku keskuses, mängiti meeskonnamänge, kohtuti Eesti Õpilasesinduste Liidu esimehe Aron-Antti Vaino ja Keli Tubinga Eesti Noorteühenduste Liidust.

Tegevusi toetas Haridus ja Teadusministeerium ning Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus 2 837,20 euroga.

TÜK Lastefondi videokonkurss “Kolm võimalust head teha”

2015.a septembri- ja oktoobrikuu jooksul toimus SA TÜ Kliinikumi Lastefondi 15. juubeli videokonkurss „Kolm võimalust head teha“, millest võttis osa 102 last, 11 juhendajat ja 13 erinevat kooli. Üle 10-liikmeliste gruppide kategoorias tulid võitjateks Iisaku Gümnaasiumi 2. klassi õpilased

Skip to content