Skip to content

Õppekava üldosa

Iisaku Gümnaasiumi õppekava on koostatud vastavalt kehtivale

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

Iisaku Gümnaasiumi põhikooli astme õppekava terviktekst

Iisaku Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava terviktekst

Skip to content