Skip to content

Hariduselu Iisakus – aastasada piltides

Kooli aastapäevaks valmis raamat “Hariduselu Iisakus – aastasada piltide”. 

Raamatut on võimalik soetada Iisaku Gümnaasiumi kantseleist või Iisaku Kihelkonna Muuseumist. Hind 10,00 eurot.

Raamat on üles ehitatud kronoloogilisel põhimõttel, jagades kogu pildimaterjali aastakümnete vahel. Loodame seeläbi rõhutada iga kümnendi eripära ja ajastuomaseid märke. Aastakümne juhatab sisse lühike kronoloogiline ülevaade selle tähtsündmustest. See raamat saab olema meist kõigist, kes on Iisakus õppinud ja õpetanud – olgu vaid mõne põgusa aasta või terve poolsajandi.

Raamatusse aitas pildid valida ning tekstid koostada Anne Nurgamaa Iisaku Kihelkonna Muuseumist.

Raamatu trükkimist toetas Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Skip to content