Skip to content

Alusdokumendid

AVALIK TEAVE

Iisaku Gümnaasiumi põhimäärus (28. juuni 2018)

Iisaku Gümnaasiumi arengukava 2021-2024 (29. aprill 2021)

KODUKORD JA ÕPPETÖÖ KORRALDUS

Õppetöö korralduse põhimõtted Iisaku Gümnaasiumis distantsõppe ajal alates 11.01.2021 (8. jaanuar 2021)

Iisaku Gümnaasiumi üldtööplaan 2023/24 (30. august 2023)

Iisaku Gümnaasiumi digiplaan 2017-2019 (9. veebruar 2017)

Iisaku Gümnaasiumi töökorralduse reeglid (16. märts 2021)

Iisaku Gümnaasiumi kodukord (19. aprill 2023)

Iisaku Gümnaasiumi õpilaskodu kodukord (18. november 2020)

Iisaku Gümnaasiumi sisehindamise kord (29. mai 2018)

Iisaku Gümnaasiumi tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise kord (18. jaanuar 2016)

Iisaku Gümnaasiumi pikapäevarühma töökorralduse alused (25. september 2017)

Iisaku Gümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaan UUENDAMISEL!

Iisaku Gümnaasiumi õpilaste ja lapsevanematega arenguvestluste läbiviimise kord
UUENDAMISEL!

Iisaku Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord (28. veebruar 2023)

Iisaku Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord (2. veebruar 2015)

Iisaku Gümnaasiumi töötajate tunnustamise kord UUENDAMISEL!

MUUD DOKUMENDID

Iisaku Gümnaasiumi asjaajamiskord (9. oktoober 2017)

Iisaku Gümnaasiumi pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord (7. november 2018)

Iisaku Gümnaasiumi töötajate koosseis (14. aprill 2023)

Iisaku Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtted (26. juuni 2018)

Iisaku Gümnaasiumi Õppeaasta Tegu aunimetuse statuut (19. mai 2017)

Iisaku Gümnaasiumi Aasta Õpetaja statuut  (19. mai 2017)

Iisaku Gümnaasiumi Aasta Kolleegi aunimetuse statuut (19. mai 2017)

Iisaku Gümnaasiumi valduses olevate ruumide üürimise hinnakiri (15. mai 2020)

MS Teams’i allalaadimise juhend

Skip to content