Skip to content

Vajalikud dokumendid

1. klassi sisseastuja:

 • avaldus ARNO e-keskkond
 • õpilase dokumendi koopia (sünnitunnistus/pass/id-kaart)
 • vanema dokumendi koopia
 • koolivalmiduskaart lasteaiast või koolivalmiduse hinnang Rajaleidjalt
 • kooliks vajalike asjade nimekiri (see on vanemale infoks) – lisame esimesel võimalusel

10. klassi sisseastuja:

 • avaldus ARNO e-keskkond
 • õpilase dokumendi koopia (sünnitunnistus/pass/id-kaart)
 • vanema dokumendi koopia
 • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega+valge tunnistus/poole õppeaasta pealt tulles hinneteleht jooksvate ja kokkuvõtvate hinnetega ja õpilasraamatu väljavõte

2.-9. klassi ja 11.-12. klassi sisseastuja:

 • avaldus ARNO e-keskkond
 • õpilase dokumendi koopia (sünnitunnistus/pass/id-kaart)
 • vanema dokumendi koopia
 • väljavõte õpilasraamatust, gümnaasiumi osal kursuse hinnetest
 • poole õppeaasta pealt tulles hinneteleht jooksvate ja kokkuvõtvate hinnetega
Skip to content