Skip to content

Vajalikud dokumendid

1. klassi sisseastuja:

  • avaldus ARNO e-keskkond
  • õpilase dokumendi koopia (sünnitunnistus/pass/id-kaart)
  • vanema dokumendi koopia
  • koolivalmiduskaart lasteaiast või koolivalmiduse hinnang Rajaleidjalt
  • kooliks vajalike asjade nimekiri (see on vanemale infoks) – lisame esimesel võimalusel

2.-9. klassi ja 11.-12. klassi sisseastuja:

  • avaldus ARNO e-keskkond
  • õpilase dokumendi koopia (sünnitunnistus/pass/id-kaart)
  • vanema dokumendi koopia
  • väljavõte õpilasraamatust, gümnaasiumi osal kursuse hinnetest
  • poole õppeaasta pealt tulles hinneteleht jooksvate ja kokkuvõtvate hinnetega
Skip to content