Skip to content

Õppetöö

Õppetöö korralduse alt leiab infot vaheaegade, päevakava, tundide aegade (ka lühendatud õppepäev), tunniplaani ja gümnaasiumi kursuste lõpuaegade kohta.

Tugisüsteemide all on täpsemalt pikapäevarühmast ning leiab ka õpetajate konsultatsioonide ja järelevastamiste ajad.

Tunnustame oma parimaid: 5-lisi, 4-5-lisi, olümpiaadidel käinuid, kultuurilistel võistlustel osalenuid ja sportlasi.

Skip to content