Skip to content

Huviringid

Ringitundide kehtiva tunniplaani leiad SIIT

Tehnoloogias ainult tüdrukud!

Anastassia Meinson

MISSIOON
Suurendada tüdrukute huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu juba varases eas ning kasvatada seeläbi naiste osakaalu IKT valdkonnas.
EESMÄRK
Vähendada tüdrukute hirmu tehnoloogia ees ja saavutada võrdsem jaotus poiste ja tüdrukute seas tehnikaalastes huviringides.

Robootika

Anastassia Meinson

Robootika ringis on algklasside õpilastel võimalus robootika komplektide abiga õppida roboteid ehitama ja ka programmeerima. 

First Lego League

Ingmar Jaska

FIRST LEGO League Challenge on õpilastele vanuses 1 – 9. klassile suunatud programm, mille eesmärgiks on teaduse ja tehnoloogia populariseerimine ning lastele vajalike teadmiste ja oskuste andmine. 

Algklasside spordiring

Ahto Murdsalu

Algklasside spordiring on mõeldud
1.-4. klassi õpilastele.  Tegemist on sportmängude ringiga, kus saab tegeleda jooksmisega, osavust ja reaktsiooni arendavate teatejooksudega ning mängida erinevaid sportmänge (rahvastepall, pesapall, saalihoki, saalijalgpall).
Ilusa ilmaga saab mängida õues jalgpalli ja õppida kergejõustikualasid. Talvel on soovi korral võimalus käia suusatamas.
Ringitöö eesmärk on sisustada õpilaste aega ning kujundada terve ja tugev isiksus.

Jõutreening

Ahto Murdsalu

Jõutreening on mõeldud gümnaasiumi ja põhikooli õpilastele, kes soovivad treeneri juhendamisel kasvatada lihast, õppida efektiivseid harjutusi ja jõusaali tarvikute õiget kasutamist.  

Laskmine

Kalvi Kivimäe

Laskeringi tegevuse eesmärgiks on äratada õpilastes huvi laskmise vastu ja sisustada õpilaste vaba aega. Ringi tegevuse eesmärgiks on ka valmistada ette kaheksaliikmeline kooli võistkond osavõtuks vabariiklikust Koolispordi Liidu võistlusest õhkrelvadest laskmises. Oluliseks teguriks on tutvumine laskespordiga, mis arendab distsipliini, enesevalitsemist, püsivust ja täpsust ning ümberkäimist relvadega. Õpilastel on võimalus õppida laskma erinevatest sportrelvadest (õhupüss, v/k sportpüstol, v/k sportpüss ja laserpüss). Laskmisega tegelemine on tähtis riigikaitse seisukohalt, sest noormeestel tuleb läbida ajateenistus. Laskeringis õpitud teadmised ja oskused kuluvad marjaks ära.

Sulgpall

Ahto Murdsalu

Oodatud on kõik 2. – 9.klassi õpilased, kes soovivad tutvuda ja proovida kätt sulgpallis. 

Teadusring

Marit Sepp

Teadusringis saavad lapsed tunda ennast väikeste teadlastena. Teadusringis viivad lapsed juhendaja abiga läbi põnevaid teaduskatseid ning teemakohaseid meisterdamisi.

“Sport koolis”

Alutaguse vald on liitunud Eesti Olümpiakomitee algatatud projektiga “Sport koolis”.
Projekt on ellu kutsutud selleks, et suurendada laste kehalist aktiivsust ning toetada mitmekülgsete liikumisoskuste kujunemist/omandamist erinevate spordialade kaudu. Projekti tegevustega luuakse eeldused selleks, et kõikides lastes kujundada sisemine vajadus ja harjumus sportida ja liikuda.

1.-ja 2. klassi õpilastele lisandub 2 sporditundi nädalas lisaks tunniplaanis olevatele. Projekti kestuseks on terve õppeperiood septembrist maini. Meie vallas on sellel õppeaastal tutvustatavateks spordialadeks korvpall, jalgpall ja suusatamine. Nii 1. kui 2. klass tutvuvad õppeaasta jooksul kõigi kolme spordialaga.

Skip to content