Skip to content

2021/22. õppeaasta

Erasmus+ The future we choose

Kestvus: 01.09.2020-31.08.2023

Eesmärk: Projekti põhiteemaks on, kuidas tulla toime kriisisituatsioonides.  Projekti eesmärk on lõimida ainetundides ja projekti tegevustses aktiivse ja teadliku kodaniku mentaliteeti. Peale projektis osalemist on õpilased teadlikumad oma õigustest ning võimalustustes, kuidas panustada ühiskonda.  Samuti saavad õpilased võimaluse praktiseerida väga palju inglise keelt, sest projekt toimub koos Rumeenia, Türgi, Portugali ja Tšehhiga.  Projekti raames külastavad antud riikide koostööpartnerid meie kooli ja ka meie külastame neid. Antud projektist valmivad ka visuaalsed materjalid(videod, brošüürid, ajalehed).

Sihtgrupp: 13.-17. aastased Iisaku Gümnaasiumi õpilased

Rahastaja: Erasmus+

Projekti läbiviija: Sirly Pärnaste

Keskonna Investeeringute keskuse projekt: Iisaku Gümnaasiumi keskkonnahariduslikudõppepäevad gümnaasiumile

Kestvus: september – detsember 2021

NB! Seosese koroona viiruse levikuga on projekt lükatud edasi 2020/21. õppeaastasse. 

Eesmärk: Anda õpilastele võimalus õppida ka väljaspool klassiruumi. Igale klassile on valitud õppekäigud, mis on vastavuses loodusainete õppekavaga. 

Sihtgrupp: 10.-12. klass

Rahastaja: Keskonna Investeeringute Keskus

Projekti läbiviija: Sirly Pärnaste, 10.-12. klassi klassijuhatajad

Keskonna Investeeringute keskuse projekt: Iisaku Gümnaasiumi keskkonnahariduslikud õppepäevad 2021/22. õppeaastal 1.-9. klassile

Kestvus: september 2020 – mai 2021

Eesmärk: Anda õpilastele võimalus õppida ka väljaspool klassiruumi. Igale klassile on valitud õppekäigud, mis on vastavuses loodusainete õppekavaga. 

Sihtgrupp: 1.-9. klass

Rahastaja: Keskonna Investeeringute Keskus

Projekti läbiviija: Sirly Pärnaste, 1.-9. klassi klassijuhatajad

Skip to content