Skip to content

Päevakava

2022/23. õppeaasta päevakava

Koolimaja on avatud 7.30-16.00, vaheaegadel 9.00-14.00.

Õppetunnid toimuvad E-R 8.25-15.55, lühendatud õppepäeva puhul 8.25-13.55.

Söögivahetund 1.-5. klassile 11.00-11.20 ja 6.-12. klassile 12.05-12.25

Pikapäevarühm on avatud E-N 12.05-15.55; R 12.05-14.05.

Pikapäevarühm on avatud 1.-4. klassi õpilastele. Pikapäevarühma päevakava näeb ette kindla kodutööde õppimistunni, käelise ja kunstilise tegevuse ning loodusalase tegevuse. Piisavalt jääb aega puhkamiseks ja mängimiseks. Õpilased saavad samal ajal osaleda valitud huviringides. Õpilasi võetakse vastu lapsevanema avalduse alusel.

Huviringid toimuvad 12.20-15.55.

Skip to content