Skip to content

Päevakava

2023/24. õppeaasta

Koolimaja avatakse 7.30, koolivaheaegadel 9.00.

Õppetunnid toimuvad:

tavapikkusega päeva puhul 8.25-15.55;
lühendatud õppepäeva puhul 8.25-13.45;
pikkade tundide puhul 8.25-15.00.

Söögivahetund 1.-5. klassile 11.00-11.20 ja 6.-12. klassile 12.05-12.25

Pikapäevarühm on avatud E-N 11.40-16.00 ja R 11.40-14.00.

Pikapäevarühm on avatud 1.-4. klassi õpilastele. Pikapäevarühma päevakava näeb ette kindla kodutööde õppimistunni, käelise ja kunstilise tegevuse ning loodusalase tegevuse. Piisavalt jääb aega puhkamiseks ja mängimiseks. Õpilased saavad samal ajal osaleda valitud huviringides. Õpilasi võetakse vastu lapsevanema avalduse alusel.

Huviringid toimuvad:

tavapikkusega tundide puhul 12.25-15.55;
pikkade tundide puhul 11.40-16.00.

Maja suletakse 16.00 ja koolivaheaegadel 14.00.

Kantselei on avatud 8.00-16.00 ja koolivaheaegadel 9.00-14.00.

Skip to content