Skip to content

Koolist puudumise taotlus

Vastavalt Iisaku Gümnaasiumi kodukorra punktile 8.5 annab direktor lapsevanema (treeneri, juhendaja vms) taotluse alusel õpilasele erandkorras loa õppetundidest puudumiseks. Taotlus tuleb esitada juhul, kui on tegu ette planeeritud puudumisega, mis kestab kauem kui 2 koolipäeva. Taotlus esitatakse direktorile hiljemalt 5 kalendripäeva enne esimest puudumise päeva. Õpilase puudumine ainetundidest ei vabasta teda õppematerjali omandamise kohustusest.

Koolist puudumise taotluse blanketi vormi leiab SIIT

Skip to content