Skip to content

Sotsiaalpedagoog

Iisaku Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog:

Alfia Matrossovatel +372 336 6985
mbl +372 5645 2757
alfia.matrossova@alutaguse.edu.ee

Sotsiaalpedagoogi põhilisemate tööülesannet hulka kuuluvad:

 • laste, vanemate ja õpetajate nõustamine;
 • kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine;
 • koolivägivallaga seotud (kiusamine) juhtumite lahendamine;
 • HEV (hariduslike erivajadustega) laste märkamine ja nende toetamine;
 • koostöö arendamine kohaliku omavalitsuse lastekaitse-, sotsiaalhoolekande-ja korrakaitsesüsteemidega;
 • kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmise jälgimine.

ÕPILANE, pöördu julgelt sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Sul on endal mure, või kui Sa tead kedagi, kellel on mure, ja kes võiks vajada abi;
 • Sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla või Sul on koolis probleeme;
 • Sa tahad saada infot õpilast puudutavatest seadustest või õigusaktidest;
 • Sa tahad arutleda edasiõppimisvõimaluste üle;
 • Sa märkad midagi, millest peaksid kindlasti täiskasvanud inimesed teadma.

LAPSEVANEM, pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • vajate nõu lapse käitumist ja õppetööd mõjutavate tegurite selgitamiseks;
 • märkate, et koolis esineb koolivägivalda või sõltuvusttekitavate ainete tarvitamisega seotud probleeme;
 • soovite pidada nõu lapse arengu või kasvatusküsimuste lahendamisel.

Ära jää oma murega üksi, tule julgelt ja leiame koos lahenduse!

Skip to content