Skip to content

2020/21. õppeaasta

Keskkonna Investeeringute keskuse projekt: Iisaku Gümnaasiumi õppepäevad 2019/2020

Kestvus: 2019 september- 2020 mai

NB! Seosese koroona viiruse levikuga on projekt lükatud edasi 2020/2021 õppeaastasse. 

Eesmärk: Anda õpilastele võimalus õppida ka väljaspool klassiruumi. Igale klassile on valitud õppekäigud, mis on vastavuses loodusainete õppekavaga. 

Sihtgrupp: 1.-9.klass

Rahastaja: Keskonna Investeeringute Keskus

Projekti läbiviija: Sirly Pärnaste, 1.-9.klassi klassijuhatajad

Keskkonna Investeeringute keskuse projekt: Iisaku Gümnaasiumi õppepäevad 2020/2021

Kestvus: 2020 september- 2021 mai

Eesmärk: Anda õpilastele võimalus õppida ka väljaspool klassiruumi. Igale klassile on valitud õppekäigud, mis on vastavuses loodusainete õppekavaga. 

Sihtgrupp: 1.-9.klass

Rahastaja: Keskonna Investeeringute Keskus

Projekti läbiviija: Sirly Pärnaste, 1.-9.klassi klassijuhatajad

Erasmus+ The future we choose

Kestvus: 01.09.2020- 31.08.2022

Eesmärk: Projekti põhiteemaks on, kuidas tulla toime kriisisituatsioonides.  Projekti eesmärk on lõimida ainetundides ja projekti tegevustses aktiivse ja teadliku kodaniku mentaliteeti. Peale projektis osalemist on õpilased teadlikumad oma õigustest ning võimalustustes, kuidas panustada ühiskonda.  Samuti saavad õpilased võimaluse praktiseerida väga palju inglise keelt, sest projekt toimub koos Rumeenia, Türgi, Portugali ja Tšehhiga.  Projekti raames külastavad antud riikide koostööpartnerid meie kooli ja ka meie külastame neid. Antud projektist valmivad ka visuaalsed materjalid(videod, brošüürid, ajalehed).

Sihtgrupp: 13.-17.aastased Iisaku Gümnaasiumi õpilased

Rahastaja: Erasmus+

Projekti läbiviija: Sirly Pärnaste

Salliv kool: Iisaku Gümnaasium on salliv kool

Kestvus: veebruar 2021

Eesmärk: Pöörata tähelepanu klassikaaslaste omavahelisele suhtlusele. Õpetada õpilasi märkama probleemseid situatsioone ning samuti leida neile ka lahendusi läbi foorumteatri meetodi. 

Sihtgrupp: 6.-8.klass

Rahastaja: Salliv kool/ Eesti Õpilasesinduste Liit

Projekti läbiviija: Sirly Pärnaste, õpilasesindus

VI Kooliolümpiamängud

Kestvus: jaanuar 2021- juuni 2021

Eesmärk: 

Projekti eesmärgiks on kaasa aidata olümpiaideaalide levikule ja mõtestamisele kooliõpilaste seas ning mitmekülgsete võimaluste pakkumine lastele nende spordiga seonduvate huvialade harrastamiseks. Samuti utvustada olümpiamängude ajalugu ning propageerida aktiivset ja tervisliku eluviisi.

Projekt algab olümpiaharidusperioodiga, mille kohustuslikud elemendid on: olümpia komitee loomine, maskoti konkurss, stendide koostamine ning viktoriinide läbi viimine.  Lisaks kutsume külla erinevaid tuntuid sportlasi, puudutame olümpiamängude teemat ainetundides ning korraldame erinevaid konkursse. Projekt kulmineerub spordipeoga juuni alguses, kus klassid saavad mõõtu võtta erinevatel aladel. 

Sihtgrupp: kõik kooli õpilased

Rahastaja: Eesti Olümpiaakadeemia

Projekti läbiviija: Sirly Pärnaste

Skip to content