Skip to content

Koolikorralduslikud dokumendid

Riiklik, teenistuslik järelevalve: Gümnaasiumi üle järelvalvet teostavad institutsioonid ning õpilastele ja vanematele kasulikud infolingid

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

e-post: hm@hm.ee; lauatelefon +372 735 0222

Õigusaktid


Järelvalve õiendid 

Skip to content