Skip to content

Vormistusnõuded

UUS! Iisaku Gümnaasiumi kirjalike tööde vormistamise juhend PDF

UUS! Tehisintellekti (AI) kasutamise juhend Iisaku Gümnaasiumis PDF

Vihiku täitmise kord PDF

Iisaku Gümnaasiumi loovtööde koostamise, läbiviimise ja hindamise juhend põhikooli III kooliastmes PDF

Iisaku Gümnaasiumi õpilasuurimuse ja praktilise töö koostamise ja vormistamise juhend PDF  

Loovtöö päevik WORD

Skip to content