Skip to content

Õppetöö korraldus

Iisaku Gümnaasium koosneb neljast kooliastmest:

  • I kooliaste — 1.-3. klass
  • II kooliaste — 4.-6. klass
  • III kooliaste — 7.-9. klass
  • IV kooliaste — 10.-12. klass

* * *

Ainekavad:

Skip to content