Skip to content

Põhikooli ainekavad

I kooliastme ainekavad – 1.-3. klass

II kooliastme ainekavad – 4.-6. klass

III kooliastme ainekavad – 7.-9. klass

Skip to content