Skip to content

2016/17. õppeaasta

Minu parem mina

Kestvus: 2.01.2017 – 31.05.2017

Eesmärk: Vaimse tervise päeval toimub võistkondlik orienteerumis- ja fotolavastusvõistlus „Fotojaht: situatsioonikoomika“. Külla tuleb ComedyEstonia (www.comedyestonia.com) koomik, kes tutvustab õpilastele püstijalakomöödiat: räägib lavahirmust, enesehinnangust jms. Ettekandega esineb psühholoog. Fotojahi parimaid autasustatakse; esinejaid tunnustatakse meenega.

Sihtgrupp: IVOL’isse kuuluvate omavalitsuste eesti õppekeelega koolide 7.- 12.klasside õpilased.

Rahastaja: Ida-Viru Omavalitsuste Liit toetab projekti tegevusi 400 euroga.

Projektijuhid: õp Liina Sutt ja õp Maris Palgi.

Liikumine talvises keskkonnas

Kestvus: 01.01.2017-30.06.2017

Eesmärk: Tekitada noortes huvi talispordialade vastu ja õpetada projektis osalevate noorte jaoks vähemtuntud talviseid liikumisviise.Tähtis osa on ka talvise looduse tundmaõppimisel ja mõistmisel. Läbi sportlike tegevuste laiendada võõrkeelset sõnavara ja suhtlemisoskust. Projekti laiem eesmärk on kultuurilise teadlikkuse, avatuse ja sallivuse kasvatamine osalejates ja ühiskonnas tervikuna. Kuna projektis tegutsevad erineva kultuuritaustaga ja eri keelt kõnelevad noored üheskoos, pakub see head võimalust tutvuda lähemalt üksteise kultuuridega ning teineteist paremini tundma ja mõistma õppida.

Sihtgrupp: Iisaku ja Kehra Gümnaasiumi ning Kohtla-Järve Maleva Põhikooli noored.

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium, Sihtasutus Archimedes – Noorteagentuur (SANA) toetab projekti tegevusi 2400 euroga. 

Projektijuht: õp Anna-Liisa Neumann.

Projektilaagri tegemisi ja tulevaid tegutsemisi saate jälgida projekti blogis:
http://liikuminetalviseskeskkonnas.blogspot.com.ee/

Iisaku Gümnaasiumi IV OM – Eesti maakonnad aastani 2017

Kuna toimumas on haldusreform, siis on kavas on viia läbi Iisaku Gümnaasiumi olümpiamängud, kus võistlevad maakonnad. Kuna võistleb 15 erinevat võistkonda, siis leiavad kajastamist kõik maakonnad (1.-12. klass, õpetajad, lapsevanemad ja vallavalitsus).

Ajakava:

02.01.-03.01.2017 Kooliolümpiamängude Komitee loomine;

27.03.-31.03.2017 Olümpiateemalise mälumängu läbiviimine (Kuldvillak);

  • 28.03.2017 1.-4. klass
  • 29.03.2017 5.-8. klass
  • 30.03.2017 9.-12. klass

09.01.-24.03.2017 Olümpialiikumise ajaloo ja tänapäeva tutvustamine;

02.05.-31.05.2017 Maakondade olümpiateemaliste esitluste koostamine;

07. – 08.06.2017 IG IV kooliolümpiamängud.

Kooliolümpiamängude eestvedajad õpetaja Eda Välimets ja Margot Puštšenko.

Kooliolümpiamängude läbi viimist toetab Eesti Olümpiaakadeemia 600,00 euroga.

Eesti kõige linnusõbralikum klass

“Eesti kõige linnusõbralikum klass” on Eesti põhikoolide klassidele ja huvikoolidele, -ringidele ning -klubidele suunatud võistlus, millega pööratakse tähelepanu Eestis talvituvatele lindudele.

Võistluse kägus 2. ja 3. klassi õpilased valmistavad linnumaja ning lahendavad erinevaid ülesandeid, mis suurendavad tähelepanu kodumaal talvituvatele lindudele, nende õigesti toitmisele ja hoolitsemisele.

Projekti eestvedaja õpetaja Eda Välimets.

Meie laste tegemistega saab kursis olla siin: http://eestilapsed.ee/balsnack/konkursil-osalevad-koolid/iisaku-gumnaasium/

Konkursi kolrraldaja Balsnack International Holding.

Kestvus: 1.november 2016 kuni 17.märts 2017.a.

Hääletoru häälekaks mitmes keeles

Kestvus: 1. august kuni 22.detsember 2016.a.

Eesmärk: Projekti käigus on soov koolitada õpilasi ja luua ülekooliline koolilehe/-raadio toimetus, kuhu kuuluksid õpilased 6. – 12.klassini.   

Projekti üldeesmärk on tuua kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et ühiselt käsitleda noore inimese rolli ühiskonnas ja edendada sallivust, tutvuda erievate elukutsetega ning jagada meedialaseid teadmisi koolilehe koostamiseks, kooliraadio saadete ja videosaadete kavandamiseks, koostamiseks ja hindamiseks.

Tegevustena oleme planeerinud avardada õpilaste teadmisi meediaõpetusest, võrrelda eesti ja vene meediat ning selgitada välja, kas keeleline erinevus tähendab ka sisulist erinevust, tutvuda kohaliku ajalehe (“Põhjarannik”) toimetusega ning Eesti Rahvusringhäälingu tööga, õppida videomaterjalide kogumise ja monteerimise kaudu välja tooma visuaalse meedia eripära, tutvuda kodanikunädala raames erinevate elukutsete esindajatega.

Sihtrühm: 32 Iisaku Gümnaasiumi 12 – 18-aastast noort, kelle kodukeel on eesti keel ning 8 Ahtme Gümnaasiumi 12 – 18-aastast noort, kelle kodukeel on vene keel. 

Rahastaja: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ning Haridus- ja Teadusministeerium. Projekti maksumus 3199,00 eurot (omaosalus 190,00 eurot).

Projektijuht: Anneli Bogens

Kogu projekti tegevusel saab silma peal hoida lugedes projekti kodulehekülge http://iisakumeedia.weebly.com

Kvaliteetsem elu: tervis ja sport.

Kestvus: 1. juuni kuni 30. november. 2016.a

Eesmärk: Tõsta projektis osalevate noorte teadlikust tervislikust toitumisest ja liikumisest ning praktiseerida vene ja eesti keele oskusi. Suunata noori ka edaspidi propageerima tervisliku elustiili. 

Anda vene ja eesti koolide õpilastele võimalus leida ühine keel ja lõhkuda stereotüübid, et lahendada erinevad eelarvamused osalejate suhtlemises.

Rahastaja: Sihtasutus Archimedes – Noorteagentuur (SANA) toetab tegevusi 4800 euroga.

Projektijuht: õp Anna-Liisa Neumann.

Kogu projekti tegevusel saab silma peal hoida lugedes projekti blogi  http://kvaliteetsemelutervisjasport.blogspot.com.ee/

Fotogalerii SIIN

Vahetusse keskkonda õppima

  • Õppekäigud I poolaastal:

“Puu on kaaslane, mets on kodu” 1. -4. klass ; “Kurtna järvestiku võlu ja valu” 5. -7. klass;  “Põlevkivi kaevandamine” 8. klass;  “Põlevkivi ja töökeskkond” 9. – 12. klass.

  • Õppekäigud II poolaastal:

“Ulukid” 1. -4. klass;  “Peipsi järve reisipäevik” 5. -6. klass;  “Sinimäed – ainulaadne maastik, mis on mõjutanud ajaloosündmusi” 7., 8. ja 10. klass;  “Maa.Elu.Lugu ” 9., 11. ja 12. klass.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab projekti “Vahetusse keskkonda õppima” 5652,81 euroga. Projektijuht õp Aili Reimann.

Skip to content