Skip to content

2023/24. õppeaasta

KESKKONNA INVESTEERINGUTE KESKUSE PROJEKT: ALUTAGUSE VALLA KESKKONNASÕBRALIKUD LAPSED

Kestvus: september 2023 – mai 2024

Eesmärk: Anda õpilastele võimalus õppida ka väljaspool klassiruumi. Igale klassile on valitud õppekäigud, mis on vastavuses loodusainete õppekavaga. Projekti käigus tutvuvad koolilapsed loodusega, teavad kuidas loodust hoida, kuidas looduses käituda, oskavad näha looduskeskkonnas valitsevaid seoseid ja inimese rolli selles.

Sihtgrupp: 1. – 9. klass

Rahastaja: Keskonna Investeeringute Keskus

Projekti läbiviija: Mairi Org, 1. – 9. klassi klassijuhatajad


KULTUURIMINISTEERIUM KOOSTÖÖS EESTI RAHVUSKULTUURI KESKUSE JA IDA-VIRU HARIDUSKLASTRIGA: KULTUURISAADIKU PROGRAMM

Kestvus: Kevad – detsember 2023

Eesmärk: Läbi kultuuri mõistmise ja mõtestamise aidata kaasa Eesti keele
õppele ning ühise ajaloo ja ühiskonna tunnetamisele.

Sihtgrupp: 6. – 12. klass

Rahastaja: Eesti Rahvakultuuri Keskus

Projekti läbiviija: Mairi Org, Ilme Lillemäe, Marika Valter


EESTI OLÜMPIAKOMTEE PROJEKT: “SPORT KOOLIS”

Kestvus: september 2023 – mai 2024

Eesmärk: Projekt on ellu kutsutud selleks, et suurendada laste kehalist aktiivsust ning toetada mitmekülgsete liikumisoskuste kujunemist/omandamist erinevate spordialade kaudu. Projekti tegevustega luuakse eeldused selleks, et kõikides lastes kujundada sisemine vajadus ja harjumus sportida ja liikuda.

Sihtgrupp: 1. – 2. klass

Rahastaja: Eesti Olümpiakomitee

Projekti läbiviija: Jalgpallikool Noova, Jaanus Liivak


NORDPLUSI JUUNIORPROGRAMM (NORDPLUS JUNIOR): DESIGN YOUR SUSTAINABLE WORLD

Kestvus: September 2023 – juuni 2025

Eesmärgid:

  • käsitleda jätkusuutlikkust kultuurilisest, sotsiaalsest, majanduslikust ja keskkonnasäästlikust vaatepunktist
  • suurendada teadlikkust ja teadmisi jätkusuutlikkusega seotud probleemidest
  • arendada oskusi ja pädevusi, mis on vajalikud kriitiliseks mõtlemiseks, uuendusteks ja lahenduste leidmiseks säästvamate eluviiside suunas
  • arendada kriitilise ja reflektiivse mõtlemise protsesse, et noored saaksid kavandada tegevusi, mis viivad jätkusuutlikuma tulevikuni
  • väärtustada kultuurilist mitmekesisust ning ökoloogiliselt ja sotsiaalselt õiglasemat maailma

Sihtgrupp: Gümnasistid

Rahastaja: Nordplus Junior

Projekti läbiviija: Kadri Sekk, Mari-Liis Rajamets

Skip to content