Skip to content

Eripedagoog

Eripedagoogi põhilised tööülesanded:

  • õppija erivajaduste märkamine, uurimine ja hindamine;
  • õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine ja läbiviimine lähtuvalt õppijast;
  • õppija, õpetaja ja lapsevanema toetamine ning vajadusel nõustamine arvestades õppija erivajadusi;
  • osalemine õppetööga seonduvate probleemide lahendamise töögruppides
Skip to content