Skip to content

Hoolekogu

Kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) ülesanne on kooli pedagoogide, valla- või linnavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

Kontakt: ighoolekogu@alutaguse.edu.ee

Iisaku Gümnaasiumi hoolekogu moodustab 10 liiget:

1 vallavalitsuse esindaja;
2 õppenõukogu esindajat, kellest 1 esindab põhikooli ja 1 gümnaasiumi õpetajaid;
3 põhikooliõpilaste vanemate esindajat;
2 gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajat;
1 õpilasesinduse esindaja;
1 gümnaasiumiõpilaste esindaja.

Skip to content