Skip to content

Ainete vaheline lõimumine ja projektiõpe

6. klassi loodusõpetuse tunnis läbiti suur teema aed. Erinevate tundide raames õpiti alates
12. oktoobrist süvitsi järgmisi alateemasid:

  • aed ja põld elukeskkonnana;
  • viljapuu- ja köögiviljaaed;
  • iluaed.

Rühmade projektitööna valmisid aedade maketid, mida tutvustati tunnis klassikaaslastele, ning millest pandi üles näitus kooli fuajeesse

Lõpuks pidid õpilased vormistama kirjalikult töökäigu kirjelduse.

Loodusõpetuse tunniga lõimiti eesti keel ja kunstiõpetus ning anti algteadmised 8. klassis loovtöö koostamisest ja ettekandmisest.

Skip to content