Skip to content

Digiõppepäev 19.01.2023

Digiõppepäev on planeeritud 19.01.2023.
Sel päeval osalevad õpilased õppetöös kodus kasutades nutivahendeid.
Nendele õpilastele, kel kodus puudub vastav töövahend, millega saab ülesandeid sooritada, tagab kool võimaluse kasutada kooli sülearvuteid.
Digiõppepäeva eesmärk on aidata kaasa ettenähtud digipädevuste saavutamisele. Toetada iseseisvalt töötamise oskust ennastjuhtiva õppija kujunemisel. Samuti oskust tegutseda vastavalt tööjuhenditele, ajaplaneerimist ning vastutuse võtmist ülesannete sooritamise eest.
Antud päevaks lisavad aineõpetajad tööülesanded Stuudiumisse. Annavad eelnevad tööjuhised ning selgitavad õpilastele, kuidas, kuhu ja mis ajaks ootavad tagasisidet.

Skip to content