Skip to content

Ettevõtliku Kooli rakenduskoolitus

Eile, 19.01.23 toimus Iisaku Gümnaasiumis õpilastel digiõppepäev, et aidata kaasa õppekavas  ette nähtud digipädevuste saavutamisele ning toetada iseseisvalt töötamise oskust ja ennastjuhtiva õppija kujunemist. Õpetajad said aga sel ajal Ettevõtliku Kooli rakenduskoolitust, kus saime ülevaate ettevõtliku õppe rakendamisest õppimis- ja õpetamisprotsessis. Õpetajad said teada, mis on õpetaja tööriist TULEM ja kuidas see toetab ettevõtlikkuspädevust ning aitab õpetajal seda oma töös kasutada. Aitäh Virge Ong – Ettevõtliku Kooli koolitaja ja Sõmeru Põhikooli direktor!

Skip to content