Skip to content

Tegime teatrit!

6. klassi ajalootunnis on hetkel käsil teatri teema. Et paremini sellest teemast aru saada, tuleb ise kõik läbi teha. Esimeses tunnis jagasime klassi kolmeks ja iga grupp mõtles loole või teemale, mida lavale tuua. Arutleti läbi grupisisesed ülesanded ja jaotati rollid. Teises tunnis toimus etenduspaiga valimine ja esimene läbimäng. Kuna Vana-Kreeka teatrit toimus vabas õhus, siis liikusime etenduse  läbiviimiseks õue. Kolmandas tunnis tegime peaproovi ja tunni lõpetasid 3 grupi näitemängud. Kõik näitlejad-lavastajad said suurepäraselt hakkama. Loomulikult on veel nii mõndagi, mida teatritegemisest õppida. Tunni lõpus küsisid õpilased: millal me seda jälle teeme?

Foto ja teksti autor õpetaja M. Valter

Skip to content