Skip to content

Kiusamisvaba Kooli koolitus

15. septembril, olid õpilased digiõppel, täites „Reipalt koolipinki“ kodust ülesannet. Samal ajal toimus Iisaku Gümnaasiumi personalile KiVa koolitus. KiVa on Soomes asuva Turu ülikooli poolt välja töötatud programm kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks koolides. See teadus- ja tõenduspõhine programm on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades palju praktilisi tegevusi ja materjale nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks.  Meie õpetajad hakkavad sellest aastast kasutama tundides KiVa programmi.

Ei kiusule!

Skip to content