Skip to content

Tantsu- ja liikumisteraapia

Täna käis Liina Pärnpuu praktika raames meie õpetajatele tutvustamas tantsu- ja liikumisteraapiat.

Tantsu- ja liikumisteraapia aluseks on põhimõte, et keha ja meel on omavahel seotud, omades vastastikku mõjuvat toimet inimese tervises ja heaolus. Loovuse ja füüsilise eneseväljenduse kaudu loob tantsu- ja liikumisteraapia mõistmist meie keha, meele ja tunnete vahel. Tantsu- ja liikumisteraapiat defineeritakse kui liikumise psühhoterapeutilist rakendamist inimese emotsionaalse, kognitiivse, füüsilise ja sotsiaalse integratsiooni edendamiseks ja toetamiseks (American Dance Therapy Association). 🤩

Skip to content