Skip to content

Koolitus “Traumateadlik Kool”

Reedel, 05.01.2024 toimus õpetajatele koolitus „Traumateadlik Kool“. Koolituse sisu on üles ehitatud TBRI (Trust-Based Relational Intervention) – usalduslikel suhetel põhineva sekkumise tõenduspõhistel materjalidel. TBRI on loodud Texase Kristliku Ülikooli Karyn Purvise nimelises Lapse Arengu Instituudis ning rajaneb kahekümne aasta teadusuuringutel ja järjepideval praktikal töös traumakogemusega lastega.

Koolitus on mõeldud sissejuhatusena traumateadliku lähenemise mõistmiseks ja kasutamiseks koolides ja haridusasutustes. Eesmärgiks on aidata koolidel saada lisateadmisi ja -oskusi abistamaks traumakogemusega lapsi.

Koolituse viis läbi koolitaja Pille Kriisa.

Skip to content