Skip to content

Külaline tunnis

11. märtsil, käis 2. ja 4. klassil külas 2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidepataljoni nooremseersant Merlin Sepp, kes rääkis eluolust kaitseväes. Lapsed said palju uut ja huvitavat teada.

Skip to content